Mergers and Acquisitions

Een zeer gespecialiseerde dekking die het verloop van het fusie- en overnameproces vergemakkelijkt door potentiële risico's van de transactie (al dan niet voorzien of die op een later tijdstip kunnen opduiken) over te hevelen naar een verzekeringspolis.

Wat zijn fusies en overnames?

Mergers and Acquisitions (M&A) is een bedrijfsstrategie die zich bezighoudt met het kopen, verkopen en combineren van verschillende bedrijven met als het doel het verbeteren van de financiële prestaties zonder dat hiervoor een nieuwe entiteit vanaf nul opgebouwd hoeft te worden.

Wat zijn de potentiële voordelen?

De redenen achter de activiteit kunnen sterk uiteenlopen. Vaak aangehaalde motiveringen zijn onder andere het bereiken van schaalvoordelen en distributie, het benutten van mogelijkheden voor cross-selling, het kopen van marktaandeel, het benutten van gedeelde synergiën en meer fiscale doeltreffendheid.

Het beste resultaat voor zowel kopers als verkopers nastreven

Fusie- en overnamedeals worden meestal als succesvol beschouwd wanneer zowel de koper als de verkoper (of de bedrijven die fuseren) tijdens de onderhandelingen rekening gehouden hebben met de volledige betaalde prijs, de waarde die ze gecreëerd hebben voor hun aandeelhouders, de realiseerbare voordelen en zich bewust zijn van de potentiële risico's.

Hoe helpt een verzekering?

Het verzekeren van fusies en overnames is een zeer gespecialiseerde dekking die zich richt op het versoepelen en faciliteren van het fusie- of overnameproces. Hierbij worden bepaalde potentiële risico's van de transactie die al voorzien worden, of op een later moment zouden kunnen gaan spelen overgedragen naar een verzekeringspolis.

Details

Verzekerd

AIG biedt op maat gemaakte producten die ontworpen zijn voor transacties bij fusies en overnames. Dit zijn uitermate gespecialiseerde verzekeringsoplossingen die ondersteund worden door een internationaal team met verzekeringsexperts die nauw samenwerken met de onderhandelende partijen om een pakket op maat aan te bieden.

Voor wie?

Elk bedrijf dat een fusie, overname of herstructurering overweegt, zou een gespecialiseerde Mergers and Acquisition-dekking kunnen overwegen.

Soorten Dekkingen

Warranties and Indemnities insurance

Dekt overtredingen in de ‘representations and warranties’ die gegeven worden bij de verkoop van een bedrijf. Verkopers kunnen zo voorkomen dat de opbrengsten van de verkoop moeten vaststaan op geblokkeerde rekeningen. Kopers weten zo dat garanties echte waarde hebben, zelfs als de verkoper niet in staat is de garantieclaim waar in de toekomst mogelijk sprake van zal zijn te betalen.

Tax Liability insurance

Het verminderen of elimineren van verlies door een wijziging in de vereiste fiscale behandeling door een belastingbetaler van een transactie of investering. Een belastingbetaler zal een transactie of investering door moeten zetten wanneer er sprake is van onzekerheid over de toepassing van belastingwetten of er niet genoeg tijd is om een fiscaal besluit af te wachten.

Litigation Buyout insurance

Biedt een verzekeringsdekking voor reeds bestaande aansprakelijkheden of schadegevallen die bij een overname moeten overgedragen worden.

Voornaamste Uitsluitingen & Belangrijke Informatie

Deze website biedt slechts een overzicht van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen. Uitsluitend de algemene en bijzondere voorwaarden (“Polisvoorwaarden”) geven een nauwkeurige, juridisch bindende omschrijving van de dekkingen en uitsluitingen. Het is noodzakelijk om de Polisvoorwaarden, alsook de andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie, grondig door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding, ondertekening of onderschrijving van een verzekeringsovereenkomst.

Belangrijke Informatie

Hier vindt u informatie over het verkrijgen van een offerte met berekening van de premie, de algemene en bijzondere voorwaarden en/of andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie, de duurtijd van de verzekeringspolis, het toepasselijk recht en de bevoegde rechtbanken, het indienen van een klacht, het bereiken van de ombudsman en meer.