Skip Navigation
 

Contact

Administratie

Behandeling van de administratie voor Belgische en Luxemburgse polissen voor alle takken:

Tel: +32 2 739 96 20 (Menu 1.1)
E-mail: contact.be@aig.com

Multinational

Behandeling van de administratie van multinational (incoming en outgoing business) en captive programma's voor alle takken:

E-mail: belux.multinational@aig.com

 

 

 

Claims

Om een nieuw schadegeval te melden of voor vragen over de behandeling van uw dossier:

Tel: +32 2 739 96 20 (Menu 2)
E-mail: claims.be@aig.com

AIG Online

Voor vragen over toegang tot en het gebruik van ons online platform (www.aig.com/onlinebelux) voor Bestuurders- en Beroepsaansprakelijkheid, Accident & Health:

Tel: +32 2 739 96 40
E-mail: beluxaigonline@aig.com

Finance

Voor vragen over de inhoud van een bordereau / kwijting of over een betaling:


Tel: +32 2 739 96 20 (Menu 3.1)
E-mail: belux.ar@aig.com

Direct Marketing

Behandeling van de administratie van Direct Marketing Business (polissen met 00028xxxxxxx):

Tel: +32 2 739 96 20 (Menu 1.5)
E-mail: direct.be@aig.com

 

 

 

Voor informatie en vragen over onze producten, uw verzekering en onze diensten of voor een offerte met een berekening van de premie, de algemene en bijzondere voorwaarden en/of andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie, kan u uw makelaar contacteren.

Voor verdere informatie kan u ook rechtstreeks contact opnemen met AIG:  

  • Per e-mail: info.belgium@aig.com
  • Per telefoon: 02 739 96 20
  • Per post: AIG Europe SA, Pleinlaan 11, 1050 Brussel


Onze kantoren

De kantoren van AIG België zijn gevestigd in Brussel en gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer, op korte wandelafstand van talrijke bus- en tramhaltes, het treinstation "Etterbeek" en het metrostation « Delta ».

  • Klik hier om te zien waar onze kantoren gesitueerd zijn
  • Klik hier voor meer informatie over hoe u onze kantoren kan bereiken (openbaar vervoer, fiets, auto, ...)

Klachten

U vindt hieronder de procedure alsook het overzicht van de verschillende diensten en instanties die bevoegd zijn om uw eventuele klachten te behandelen.

I.    Voor professionelen en consumenten
1)    Klachtendienst van AIG (Belgisch bijkantoor)

Bij AIG streven we ernaar U op een correcte en snelle manier te behandelen. Mocht U, ondanks onze inspanningen, toch niet tevreden zijn, kunt U als volgt een klacht bij ons indienen:

•    Email: belgium.complaints@aig.com
•    Tel: 02 739 96 90
•    Post: AIG Europe SA, Klachten, Pleinlaan 11, 1050 Brussel
•    Website : www.aig.be

Vermeld steeds uw polisnummer of het nummer van uw schadedossier en, indien beschikbaar, de naam van uw contactpersoon bij AIG. Dit zal ons toelaten uw klacht zo efficiënt mogelijk te behandelen. U vindt hieronder tevens, ten indicatieve titel, de termijnen en opeenvolgende stadia binnen dewelke uw klacht zal behandeld worden:

Indicatieve termijnen
Stadia
10 werkdagen na ontvangst van uw klacht Verzending van ontvangstbevestiging.
30 dagen na ontvangst van uw klacht   

Verzending van antwoordschrijven

tenzij uw klacht niet kon afgesloten worden omwille van haar complexiteit. In dat geval zal u in principe een wachtbrief ontvangen (zie hieronder).

30 dagen na ontvangst van uw klacht

Verzending van wachtbrief

enkel indien het antwoordschrijven niet kon verzonden worden binnen de 30 dagen na ontvangst van de klacht. Deze wachtbrief zal een toelichting bevatten over waarom er nog geen antwoord kon gegeven worden en wanneer wij verwachten een antwoord te kunnen geven.


2)    Ombudsman van de Verzekeringen
Met klachten betreffende een verzekeringspolis waarop Belgisch recht van toepassing is, kan U ook terecht bij de Ombudsman van de Verzekeringen:

•    Email: info@ombudsman.as
•    Tel: 02 547 58 71
•    Fax: 02 547 59 75
•    Post: Ombudsman des Assurances, square de Meeus 35, 1000 Brussel
•    Website: www.ombudsman.as

Het indienen van een klacht doet geen afbreuk aan de mogelijkheid een gerechtelijke procedure in te stellen.

II.    Exclusief voor consumenten
In het kader van de buitengerechtelijke geschillenregeling, kunnen consumenten, indien zij niet tevreden zijn met het antwoord of geen antwoord ontvingen van de verzekeraar binnen de 90 dagen, zich eveneens richten tot de volgende instanties :

1)    Klachtendienst van de maatschappelijke zetel van AIG te Luxemburg

•    Email : aigeurope.luxcomplaints@aig.com
•    Tel : +352 2700 72 01
•    Post : AIG Europe SA « Service Réclamations Niveau Direction », 35D, Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxemburg
•    Website : www.aig.lu

2)    Commissariat aux Assurances (CAA)

•    Email : reclamation@caa.lu
•    Tel : (+352) 22 69 11 - 1
•    Post : 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg
•    Website : www.caa.lu

3)    Service national du médiateur de la consommation

•    Email : info@mediateurconsommation.lu
•    Tel : (+352) 46 13 11
•    Post : Ancien Hôtel de la Monnaie, 6, rue du Palais de Justice, L-1841 Luxembourg
•    Website : www.mediateurconsommation.lu

4)    Médiateur en Assurances

•    Email : mediateur@aca.lu
•    Tel : (+352) 44 21 44 1
•    Post :Association des compagnies d'assurances et de réassurances du Grand-Duché de Luxembourg (ACA), 12, rue Erasme, L - 1468 Luxembourg
•    Website : www.aca.lu

Verzoeken gericht aan de CAA of één van de Luxemburgse mediatie diensten moeten opgesteld zijn in hetzij het Luxemburgs, het Duits, het Frans of het Engels.

III.    Uitsluitend voor consumenten die een verzekeringspolis afsloten via het internet
Consumenten die een verzekeringspolis onderschreven via het internet kunnen eveneens gebruik maken van het ODR-platform van de Europese Commissie om tot een buitengerechtelijke oplossing te komen van een geschil en door hier te klikken.