Assistentie

Hulp in het buitenland
32 – 3 – 253 69 16

Foreigners Plan Schengen

Deze reisverzekering dekt buitenlanders en hun gezinsleden die tijdelijk in het Schengengebied verblijven, alsmede het Verenigd Koninkrijk en Ierland. 

Het voorziet in de terugbetaling van de medische kosten, een waarborg overlijden en blijvende invaliditeit door ongeval, en een bijstandspakket met inbegrip van repatriëring naar het land van herkomst.

Details

Verzekerd

  • Medische kosten
  • Bijstand
  • Overlijden en blijvende invaliditeit in gevolg van een ongeval

Voor wie?

Buitenlanders onder de leeftijd van 65 jaar en/of hun familieleden, die tijdelijk in één of verschillende Schengenlanden verblijven, het Verenigd Koninkrijk en Ierland inbegrepen.

Duur van de polis

Een periode van maximaal 6 maanden.
De inwerkingtreding van de dekking, in geval het visum niet op tijd wordt uitgereikt, mag maximaal 30 dagen worden uitgesteld ten opzichte van de datum waarop de verzekeringspolis van kracht wordt. De stempel op het visum die de datum aangeeft waarop men het Schengengebied is binnengekomen, is de begindatum van de dekkingsperiode voor de duur die in de verzekeringspolis wordt vermeld.

Unieke Kenmerken

Schengen Visum

De Schengenvoorschriften verplichten de personen die een visum aanvragen, een dekking te voorzien ten bedrage van € 30.000 voor medische kosten als gevolg van een: ongeval, ziekte en repatriëring. AIG Foreigners Plan Schengen gaat veel verder. Er kan ook, indien gewenst, een verzekeringsattest worden opgesteld die nodig is bij het aanvragen van een visum.

Voornaamste Uitsluitingen & Belangrijke Informatie

  • Intoxicatie
  • Sporten, inclusief trainingen, beoefend ten professionelen titel of uit hoofde van een bezoldigd contract,
    alsook volgende sporten beoefend als onbezoldigd liefhebber: luchtsporten met uitzondering van ballonvaren • alpinisme • bergbeklimmen • wandelen buiten begaanbare en/of officieel aangeduide paden • jacht op grof wild • skischansspringen • alpineski en/of snowboard en/of langlauf, allen beoefend buiten begaanbare en/of officieel aangeduide pistes • speleologie • rafting • canyoning • bungee jumping • diepzeeduiken • martiale sporten • competitie met gemotoriseerde voertuigen met uitzondering van toeristische rally’s waarvoor geen enkele tijd en/of snelheidsnorm wordt opgelegd • deelname en/of training en/of voorbereidende proeven aan snelheidswedstrijden
  • Ziekte en/of letsel ingevolge een ongeval dat niet stabiel was gedurende een periode van 90 kalenderdagen voorafgaand aan de vertrekdatum van de reis of waarvoor in dezelfde periode medische of paramedische verzorging werd ingesteld of aangepast.
  • Tandzorgen, uitgezonderd tandbreuk
  • Alle reizen welke worden ondernomen tegen het medische advies van een dokter

Deze website biedt slechts een overzicht van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen. Uitsluitend de algemene en bijzondere voorwaarden (“Polisvoorwaarden”) geven een nauwkeurige, juridisch bindende omschrijving van de dekkingen en uitsluitingen. Het is noodzakelijk om de polisvoorwaarden, alsook de andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie, grondig door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding, ondertekening of onderschrijving van een verzekeringsovereenkomst.

Belangrijke informatie 

Hier vindt u informatie over het verkrijgen van een offerte met berekening van de premie, de algemene en bijzondere voorwaarden en/of andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie, de duurtijd van de verzekeringspolis, het toepasselijk recht en de bevoegde rechtbanken, het indienen van een klacht, het bereiken van de ombudsman en meer.