Assistentie

Hulp in het buitenland
32 – 3 – 253 69 16

Travel Insurance Protection

Flexibele reisverzekering voor reizen in Europa en/of wereldwijd

Vroeger reisden we één keer per jaar naar het buitenland, maar intussen ligt de gemiddelde frequentie veel hoger. Bij de ontwikkeling van een verzekering voor korte reisvakanties, heeft AIG met deze trend rekening gehouden.

Travel Insurance Protection is uitermate flexibel, zodat u zelf uw garanties kunt samenstellen in functie van uw behoeften en in functie van de aard van de reis die u wilt ondernemen. De bescherming van deze verzekering geldt voor bijna alle verplaatsingen in Europa of de rest van de wereld (met uitzondering van landen in oorlog en landen waartegen sancties gelden).

Details

Verzekerd

 • Persoonlijke ongevallen
 • Medische kosten na ongeval of door ziekte
 • Bagage en reisongemakken
 • Wettelijke aansprakelijkheid privé leven
 • Ontvoering en onrechtmatige hechtenis
 • AIG Assist
 • Optioneel: annulering en reisonderbreking

Voor wie?

Zakenmensen en particulieren jonger dan 70 jaar die voor een korte termijn naar het buitenland reizen.

Duur van de polis

Tenzij anders vermeld in de polisvoorwaarden, wordt de polis afgesloten voor een beperkte duur en niet stilzwijgend verlengd.

Voornaamste Uitsluitingen & Belangrijke Informatie

 • Intoxicatie
 • Sporten, inclusief trainingen, beoefend ten professionelen titel of uit hoofde van een bezoldigd contract,
  alsook volgende sporten beoefend als onbezoldigd liefhebber: luchtsporten met uitzondering van ballonvaren • alpinisme • bergbeklimmen • wandelen buiten begaanbare en/of officieel aangeduide paden • jacht op grof wild • skischansspringen • alpineski en/of snowboard en/of langlauf, allen beoefend buiten begaanbare en/of officieel aangeduide pistes • speleologie • rafting • canyoning • bungee jumping • diepzeeduiken • martiale sporten • competitie met gemotoriseerde voertuigen met uitzondering van toeristische rally’s waarvoor geen enkele tijd en/of snelheidsnorm wordt opgelegd • deelname en/of training en/of voorbereidende proeven aan snelheidswedstrijden
 • Ziekte en/of letsel ingevolge een ongeval dat niet stabiel was gedurende een periode van 90 kalenderdagen voorafgaand aan de vertrekdatum van de reis of waarvoor in dezelfde periode medische of paramedische verzorging werd ingesteld of aangepast.
 • Tandzorgen, uitgezonderd tandbreuk
 • Alle reizen welke worden ondernomen tegen het medische advies van een geneesheer
 • Bagage onbeheerd achtergelaten, vergeten en zoekgeraakt, slechte manipulatie van het voorwerp door de verzekerde en/of begunstigde
 • De gevolgen van stakingen aangekondigd voor het vertrek

Deze website biedt slechts een overzicht van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen. Uitsluitend de algemene en bijzondere voorwaarden (“Polisvoorwaarden”) geven een nauwkeurige, juridisch bindende omschrijving van de dekkingen en uitsluitingen. Het is noodzakelijk om de polisvoorwaarden, alsook de andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie, grondig door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding, ondertekening of onderschrijving van een verzekeringsovereenkomst.

Belangrijke informatie 

Hier vindt u informatie over het verkrijgen van een offerte met berekening van de premie, de algemene en bijzondere voorwaarden en/of andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie, de duurtijd van de verzekeringspolis, het toepasselijk recht en de bevoegde rechtbanken, het indienen van een klacht, het bereiken van de ombudsman en meer.