Global Fronting & Captive Management

Innovatieve, op maat gemaakte oplossingen voor niet-traditionele of complexe risico's

Er zijn momenten waarop ondernemingen tegen uitdagingen aanlopen waar de traditionele verzekerings- en/of financiële markten geen antwoord op hebben. Zo kan de capaciteit te beperkt zijn. Of een aanzienlijke risicoretentie is vereist. Marktomstandigheden kunnen veranderen. Er is misschien nood aan lokale verzekeringspolissen. Dit zijn slechts een paar voorbeelden van uitdagingen waar onze Global Fronting programma's u bij kunnen helpen.

AIG helpt bedrijven om te gaan met niet-traditionele risico's door op maat gemaakte fronting-programma's te leveren die strategieën uit de verzekerings- en/of kapitaalmarkt toepassen. Daarnaast leveren we captive management en consultancy diensten aan met betrekking tot de haalbaarheid, vorming en het beheer van captives. Ook kan AIG cell captive facilities aanbieden.

We werken samen met elk van onze klanten om hun doelstellingen te begrijpen, risico's te identificeren en te analyseren en een op maat gemaakt programma uit te werken ter ondersteuning van hun business strategy. Klanten kunnen kiezen uit een breed scala aan innovatieve programma's die verschillende niveaus van risicoretentie en/of -financiering bieden. Onze programma's kunnen toegepast worden op allerlei soorten risico en sectoren en leveren oplossingen waarin AIG zijn expertise en globale mogelijkheden kunnen aanbieden.

Programma

Captives

Een verzekerings- of herverzekeringsmaatschappij die primair bedoeld is om hun eigenaar(s) en verwante bedrijven te verzekeren.

Rent-A-Captive (RAC)

Een klant "huurt" een afzonderlijke cel binnen een gesponsorde captive-faciliteit. Klanten die niet over een captive beschikken kunnen toch veel van de captive  voordelen genieten door gebruik te maken van AIG’s  eigen captive cell facilities  in Vermont en Bermuda.

Captive Management en Consultants

We bieden een volledig assortiment van diensten aan met betrekking tot de haalbaarheid, structurering, vorming en het beheer van captives met een diepgaande kennis van de regelgeving in elke domicilie alsook van de lokale praktijken.

Indemnity Programma

Een programma waarin een klant het uiteindelijke financiële risico binnen een bepaalde layer behoudt door ermee akkoord te gaan de verzekeraar schadeloos te stellen voor alle verliezen en andere bedragen die betaald werden in die layer.

Voor wie?

 • Grote commerciële ondernemingen
 • Financiële Instellingen
 • Groeiende middelgrote bedrijven
 • Multinationale ondernemingen

Features & Benefits

 • de mogelijkheid overwegen om risico’s te behouden om zo te profiteren van een betere schadestatistiek
 • een risicoprofiel hebben dat beter is dan gemiddeld terwijl dit niet gereflecteerd wordt in de marktprijzen via traditionele verzekeringen
 • een effectievere toegang zoeken tot de herverzekeringsmarkt
 • het gebruik van een bestaande captive-, rent-a-captive of andere protected cell structuren willen uitbreiden om een risico volledig of gedeeltelijk te verzekeren
 • bewijs van verzekering nodig hebben ten behoeve van bepaalde regelgeving, disclosures, financiering, marketing, handel of verzoeken van tegenpartijen
 • geconfronteerd worden met een specifiek probleem waarvoor geen duidelijke of haalbare risk transfer oplossingen beschikbaar zijn
 • op zoek zijn naar meer zekerheid en flexibiliteit wat betreft dekking en premie in veranderende marktomstandigheden
 • geconfronteerd werden met aanzienlijk verhogingen van retenties en/of premies
 • te maken krijgen met hoge attachment points als gevolg van een slechte schadehistoriek of marktomstandigheden
 • geconfronteerd worden met beperkte dekkingsmogelijkheden ten gevolge van een negatieve schadetrend in het industriële segment waarin zij actief zijn
 • zich in een situatie bevinden waarin de huidige marktomstandigheden of veranderende onderschrijvingscapaciteit de beschikbaarheid van risk transfer beperken
 • geconfronteerd worden met inefficiënties in hun multinationale programma's/activiteiten
 • verbeteringen hebben bereikt in hun loss control maar waarbij dit nog niet zichtbaar is in hun historische schadestatistieken

 • We leveren al meer dan 100 jaar global fronting oplossingen die gebruik maken van AIG’s netwerk met eigen filialen in meer dan 90 landen, en ondersteund door lokale verzekeringspartners waar nodig
 • We leveren al meer dan 20 jaar niet-traditionele oplossingen voor specifieke risico van onze klanten, via innovatieve gestructureerde (her)verzekeringsoplossingen
 • Een marktleider zijn die niet-traditionele verzekerings- en herverzekeringsoplossingen aanbiedt
 • Unieke ‘deal team’-cultuur waarin verzekeraars, actuarissen, advocaten, accountants, kredietexperts, schadebehandelaars en operationele specialisten samenwerken als team
 • Technische expertise om risico te dekken waar geen conventionele verzekeringsmarkt voor beschikbaar is
 • Vermogen om complexe en unieke risico's te analyseren
 • Een partnership ontwikkelt met klanten om hun ondernemingsbehoeften echt te begrijpen en vervolgens innovatieve oplossingen aan te bieden via risk transfer en/of risk finance
 • Superieure service en afhandeling, rapportage en beheer van claims
 • Diepgaand(e) kennis en advies met betrekking tot het structureren van programma’s, mogelijke dekkingen alsook regelgeving
 • Volledige toegang tot de multinationale mogelijkheden van AIG met betrekking tot uitgifte van lokale polissen en expertise in het beheren van kasstromen in meerdere valuta
 • Toegang tot de verschillende resources binnen de AIG-organisatie, inclusief aanzienlijke mogelijkheden in risk transfer en risk finance
 • Vermogen om praktisch alle verzekeringstakken te verzekeren
 • Vermogen om producten op maat te leveren
 • Hoge mate van flexibiliteit wat betreft het type risico, de risicoklasse en het soort dekking (bijv. verzekering, herverzekering of andere financiële producten)
 • (Her)verzekering om liabilities af te scheiden en/of te transfereren (bijv. via liability buyouts, portfolio-transfers of herdomiciliëring van captives)
 • Polissen die naadloos de verschillende risico's dekken in één enkel geïntegreerd programma
 • Ervaring in het fronten van programma’s en vermogen om te voldoen aan de lokale regelgeving
 • Volledig assortiment diensten voor captive management en protected cell services