Kredietverzekering

Kredietverzekering

Verstrek krediet aan nieuwe klanten zonder uw bedrijf in gevaar te brengen.

AIG offers solutions that help businesses take control of their valuable accounts receivables book and trade with the certainty that failure by a large customer won’t mean disaster for them.

Excess of Loss

Dekking voor niet-betaling als gevolg van het faillissement of verzuim van een koper of het onvermogen om een valuta over te maken als gevolg van een politieke situatie. Non-Cancellable Buyer en Country limieten beschikbaar die een grotere contractzekerheid bieden.

Doelgroep

Bedrijven met een omzet van meer dan 50 miljoen euro die verkopen met krediettermijnen tot 180 dagen.

Kenmerken en voordelen

 • Opzegbare of niet-opzegbare kredietlimieten kunnen overwogen worden afhankelijk van de polis structuur
 • Stemt de belangen van beide partijen af met een gepast niveau van Aggregate First Loss
 • Ondersteunt bestaande procedures van kredietbeheer door het gebruik van een discretionaire limiet, zonder dat alle beslissingen met betrekking tot kredietlimieten moeten worden uitbesteed
 • Op maat gemaakte oplossingen voor specifieke vereisten
 • Minder administratie met betrekking tot de polissen
 • Geen scheiding tussen risico en commerciële onderschrijving zodat directe toegang tot de beslisser mogelijk wordt
 • Een polis kan uitgebreid worden met Global Limits Manager, een online platform voor het beheer van kredietlimieten, dat via actuele informatie inzicht verschaft in het portefeuille beheer van de receivables alsook van de risico’s
   

Andere mogelijke producten en diensten:

 • Mogelijkheid om ook captive oplossingen aan te bieden voor kredietverzekeringen
 • Pre-Export Commodity Finance – Supplier Default Insurance

 

Kredietverzekeringen die gestructureerde en "supply chain finance" transacties ondersteunen op basis van handelsvorderingen. Geschikt voor multinationale bedrijven met aanzienlijke receivables assets die hun toegang tot working capital efficiënter willen maken.

Kenmerken & Voordelen

 • Contractzekerheid
  Superieure documentatie verbindt de Excess of Loss dekking direct met de funding source en levert de nodige contractzekerheid.

 • Fondsen werven
  Trade Finance van AIG helpt bedrijven efficiënt gebruik te maken van hun handelsvorderingen om zo fondsen te werven op de kapitaalmarkten via een breed scala aan toonaangevende lokale en internationale banken.

 • Transparantie van de transacties via Global Limits Manager

 

Een online-tool die ontwikkeld is om kredietlimieten van klanten te bepalen, te beheren en te monitoren alsook het beheer van polissen te vereenvoudigen door gebruik te maken van actuele gegevens uit de sales ledger. Dit kan waar nodig aangevuld worden met gegevens van status agencies. Dit levert een scherp inzicht op in de receivables risk portfolio van de verzekeringsnemer.

Kenmerken & Voordelen

 • Zekerheid met betrekking tot de kredietlimiet
 • Vereenvoudigde rapportage
 • Totaaloverzicht van de gegevens
 • Snelle identificatie van wijzigingen bij klanten
 • Portfoliobeheer van bad debt reserves in eigen retentie via een captive programma

Voornaamste Uitsluitingen & Belangrijke Informatie

Deze website biedt slechts een overzicht van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen. Uitsluitend de algemene en bijzondere voorwaarden (“Polisvoorwaarden”) geven een nauwkeurige, juridisch bindende omschrijving van de dekkingen en uitsluitingen. Het is noodzakelijk om de Polisvoorwaarden, alsook de andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie, grondig door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding, ondertekening of onderschrijving van een verzekeringsovereenkomst.

Belangrijke Informatie

Hier vindt u informatie over het verkrijgen van een offerte met berekening van de premie, de algemene en bijzondere voorwaarden en/of andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie, de duurtijd van de verzekeringspolis, het toepasselijk recht en de bevoegde rechtbanken, het indienen van een klacht, het bereiken van de ombudsman en meer.