Financial Lines Broker Toolkit

Cyber

Het bekroonde product CyberEdge dekt cyberrisico's voor bedrijven die met elektronische informatie werken.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bescherming tegen schadeclaims gericht tegen bestuurders voor effectief of beweerde schending van verplichtingen, nalatigheid, fouten en verzuim.

Beroepsaansprakelijkheid

Dekt aansprakelijkheid die voortvloeit uit schade aan derden veroorzaakt door beroepsfouten.

Management Company Protection

Een combinatie van Directors & Officers en Professional Indemnity verzekering die managementvennootschappen en haar bestuurders beschermt.

Crisis Solutions

Crisis Solution beschermt een bedrijf en haar werknemers tegen o.a. ontvoering, afpersing, onrechtmatige opsluiting en kaping.

Mergers & Acquisitions

Een zeer specifieke verzekering die gespecialiseerd is in het stroomlijnen en faciliteren van het fusie- en overnameproces.

Directors & Officers for Funds

Biedt bescherming tegen de aansprakelijkheid van bestuurders in Luxemburgse fondsen.

Fund Protector

Dekt aansprakelijkheid van beleggingsfondsen en hun bestuurders.

Investment Management

Een allesomvattend product voor investeringsmanagers, adviseurs en fondsen.

Management Companies Guard

Derde partij ManCom met een flexibel 'all in one' verzekeringsproduct.