Assistentie

Hulp in het buitenland
32 – 3 – 253 69 16

World Business Card

De World Business Card (WBC) reisverzekering, een jarenlange referentie in de markt

De dekkingen gaan gepaard met actieve bijstand en hoge verzekerde bedragen wanneer u deze het hardste nodig heeft. De drie kapitaalformules: Silver, Gold en Platinum bieden flexibiliteit die aangepast is aan behoeften op professioneel of persoonlijk vlak. 

Details

Verzekerd

 • Verblijf in het buitenland, alle landen van de wereld, met inbegrip van de heen- en terugreis (met uitzondering van landen in oorlog en landen waartegen sancties gelden)
 • Verblijf in het land van domicilie, gewoonlijke werk- en verblijfplaats middels een overnachting in een hotel, met inbegrip van de heen- en terugreis. (* niet alle waarborgen zijn hier voorzien)
 • Persoonlijke ongevallen
 • Medische kosten
 • Bagage en reisongemakken
 • Kaping, ontvoering en onrechtmatige hechtenis
 • Wettelijke aansprakelijkheid privé leven
 • Annulering van de reis en reisonderbreking
 • Bijstand

Voor wie?

Zelfstandigen/Vrije beroepers/Individuen die vaak reizen maar nooit langer dan 90 dagen opeenvolgend.

Duur van de polis

Tenzij anders vermeld in de polisvoorwaarden, wordt de verzekeringsovereenkomst gesloten voor een duurtijd van 1 jaar en stilzwijgend verlengd.
Opzeggen is mogelijk in overeemstemming met toepasselijke wettelijke bepalingen.

Unieke Kenmerken

Bijstand en verzekering

Een perfecte combinatie van dekkingen en bijstandsdiensten. Deze reisverzekering dekt medische kosten, bagage, annulering van de reis, persoonlijke aansprakelijkheid, kidnap & ransom en dekking voor persoonlijke ongevallen. Daarnaast kunt u zorgeloos genieten van een compleet bijstandspakket. De WBC Silver, Gold en Platinum formules verschillen enkel op vlak van verzekerde bedragen en premie.

Optie Car Assistance

Deze reisverzekering biedt u ook de optie om de bijstand van uw voertuig te verzekeren in zowel binnenland als buitenland (de landen vermeld op de groene kaart). Hiermee geniet u van onder andere: plaatselijke pechverhelping, slepen in België, vervangwagen in België en technische bijstand en huurauto in het buitenland. Niet alleen uw voertuig maar ook u en uw medepassagiers zullen met de  grootste zorg bijgestaan worden om u de best mogelijke oplossing aan te bieden.  

Grenzeloze bijstand

Onze bijstandscentra, die in alle uithoeken van de wereld aanwezig zijn, verlenen via een onmiddellijke tussenkomst een doeltreffende hulp aan de verzekerde die in het buitenland met een schadegeval wordt geconfronteerd. Deze bijstand vormt een aanvulling op de dekking voor de reële medische kosten en ziekenhuiszorgen, alsook op de waarborg persoonlijke ongevallen waarvan de verzekerde bedragen aanzienlijk kunnen oplopen.

Gezinsformule

De dekking kan worden uitgebreid voor alle gezinsleden bij betaling van een kleine aanvullende premie. Zo kan het hele gezin zorgeloos en veilig op reis tijdens gemeenschappelijk of afzonderlijk gemaakte reizen.

Voornaamste Uitsluitingen & Belangrijke Informatie

 • Intoxicatie
 • Sporten, inclusief trainingen, beoefend ten professionelen titel of uit hoofde van een bezoldigd contract,
  alsook volgende sporten beoefend als onbezoldigd liefhebber: luchtsporten met uitzondering van ballonvaren • alpinisme • bergbeklimmen • wandelen buiten begaanbare en/of officieel aangeduide paden • jacht op grof wild • skischansspringen • alpineski en/of snowboard en/of langlauf, allen beoefend buiten begaanbare en/of officieel aangeduide pistes • speleologie • rafting • canyoning • bungee jumping • diepzeeduiken • martiale sporten • competitie met gemotoriseerde voertuigen met uitzondering van toeristische rally’s waarvoor geen enkele tijd en/of snelheidsnorm wordt opgelegd • deelname en/of training en/of voorbereidende proeven aan snelheidswedstrijden
 • Ziekte en/of letsel ingevolge een ongeval dat niet stabiel was gedurende een periode van 90 kalenderdagen voorafgaand aan de vertrekdatum van de reis of waarvoor in dezelfde periode medische of paramedische verzorging werd ingesteld of aangepast.
 • Tandzorgen, uitgezonderd tandbreuk
 • Alle reizen welke worden ondernomen tegen het medische advies van een geneesheer
 • Bagage onbeheerd achtergelaten, vergeten en zoekgeraakt, slechte manipulatie van het voorwerp door de verzekerde en/of begunstigde
 • De gevolgen van stakingen aangekondigd voor het vertrek

Deze website biedt slechts een overzicht van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen. Uitsluitend de algemene en bijzondere voorwaarden (“Polisvoorwaarden”) geven een nauwkeurige, juridisch bindende omschrijving van de dekkingen en uitsluitingen. Het is noodzakelijk om de polisvoorwaarden, alsook de andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie, grondig door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding, ondertekening of onderschrijving van een verzekeringsovereenkomst.

Belangrijke informatie 

Hier vindt u informatie over het verkrijgen van een offerte met berekening van de premie, de algemene en bijzondere voorwaarden en/of andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie, de duurtijd van de verzekeringspolis, het toepasselijk recht en de bevoegde rechtbanken, het indienen van een klacht, het bereiken van de ombudsman en meer.