Investment Management Toolkit

Volatiliteit in de fondsprestaties in combinatie met beschuldigingen van ongeschiktheid, verkeerde voorstelling van zaken, inbreuken op het beleggingsmandaat en regelgevende onderzoeken kunnen beleggingsbeheerders blootstellen aan aanvaringen. Ze worden niet alleen blootgesteld aan juridische stappen van beleggers, toezichthouders en derden, maar kunnen ook het slachtoffer worden van fraude door onbekende derden of zelfs vertrouwde werknemers.

Deze onvoorziene kosten ondermijnen de prestaties van de beleggingsbeheerders en hebben ook gevolgen die veel verder kunnen reiken dan de onmiddellijke financiële schade. Om het probleem te bestrijden, erkent AIG de noodzaak om deze risico's op een alomvattende manier aan te pakken door één allesomvattend product aan te bieden voor vermogensbeheerders, beleggingsadviseurs en beleggingsfondsen.

Best Fit & Minimum Premie

Best Fit 

Beleggingsbeheermaatschappijen, beleggingsfondsen, hedgefondsen en beleggingsfondsen.

Minimum Premie

De premie voor deze verzekering is € 2.500,-

Product Informatie

Om meer te weten te komen over dekkingen en speciale kenmerken & voordelen van deze verzekering

Meer Informatie

Kennis Artikelen

Lees hier onze meest recente kennis artikelen