Fund Protector Toolkit

Onze Fund Protector-polis biedt beheersaansprakelijkheid en bescherming van de entiteiten. De verzekering verschaft een brede dekking voor risico's, waaronder beschuldigingen van wanbeheer, fouten en omissies in de belegging, schending van wettelijke- verplichtingen en aansprakelijkheid. De polis dekt claims overal ter wereld, behalve wanneer er internationale sanctieregelingen van toepassing zijn. Verzekerde personen en entiteiten kunnen zonder bijkomende kosten genieten van een verlengde aangifteperiode.

Best Fit & Minimum Premie

Best Fit 

Onderlinge fondsen en hun bestuurders, met inbegrip van hun algemene partners.

Minimum Premie

De minimum premie is € 2.500,-

Product Informatie

Om meer te weten te komen over dekkingen en speciale kenmerken & voordelen van deze verzekering

Meer Informatie

Kennis Artikelen

Lees hier onze meest recente kennis artikelen