Directors & Officers for Funds Toolkit

Bestuurdersaansprakelijkheid voor Luxemburgse Fondsen

Ons nieuwe D&O for Funds polis biedt een bescherming voor bestuurders van Luxemburgse fondsen. Het verschaft een brede dekking in een vereenvoudigde vorm voor risico's zoals beschuldigingen van wanbeheer, fouten en omissies in de belegging, schending van wettelijke verplichtingen en wettelijke aansprakelijkheid. Deze verzekering is de meest kostenefficiënte oplossing.

Best Fit & Minimum Premie

Best Fit 

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, gericht op het dekken van alle verplichtingen die voortvloeien uit een managementfunctie bij een beleggingsfonds.

Minimum Premie

De minimum premie is € 2.500,-

Meer Informatie

Kennis Artikelen

Lees hier onze meest recente kennis artikelen