Energy

Verzekering voor de onshore en offshore olie- en petrochemische industrie, energiegeneratoren/ voorzieningen, farmaceutica en chemie-industrie.

AIG voorziet verzekeringen voor de onshore en offshore olie- en petrochemische industrie en energiegeneratoren/voorzieningen. AIG hanteert een flexibele aanpak van individuele programma’s met hoge verzekeringslimieten. Ons internationaal netwerk van onze aangesloten partners stelt ons in staat om bijna overal ter wereld dekking te voorzien.

Oplossingen op maat

Eén aanbieder voor industriële Energy polissen (upstream, midstream, downstream, energieopwekking inclusief hernieuwbare energie). Dekking voor de nieuwste technologieën en opkomende risico’s zoals cyber en ontmanteling.

Unieke Kenmerken

Gespecialiseerde expertise

Substantiële onderschrijving, claims en technische expertise in alle domeinen van de Energysector. Oplossingen op maat van de kernactiviteiten van cliënten en randblootstelling.

Energy Loss Prevention 

Ervaren Loss Control Engineers voeren gespecialiseerde risicobeoordelingen uit, benchmarken en bieden Loss Prevention services aan op locatie van de klant. Uiteengebreide mogelijkheden voor datamodellering. 

Property Claims Promise

Zodra de dekking is bevestigd, beloven wij binnen 7 dagen 50% van ons aandeel (in de overeengekomen raming) onmiddellijk ter beschikking te stellen aan de polishouder. Voor:

  • herstelling materiële schade 
  • opruimingskosten 
  • extra onkosten/verhoogde werkingskosten

 De raming moet worden overeengekomen tussen de polishouder/makelaar en de AIG-schadebehandelaar op basis van beschikbare informatie. Deze betaling gebeurt op niet-toegewezen basis.

Netwerken

Energy klanten waardevolle industriële netwerkopportuniteiten aanbieden. Denk bijvoorbeeld aan rondetafelgesprekken over Energy voor klanten om belangrijke problemen te delen en informatie uit te wisselen.

Loss Workshops

Analyse van de klanten hun bedrijfsvoering en kwetsbaarheid voor specifieke risico’s, schijnverlies-scenario’s en schaderespons in verschillende onderdelen van hun activiteiten.

Multinationaal

AIG heeft een globaal netwerk van lokale kantoren en vooraanstaande verzekeringspartners en het vermogen om captive fronting en omliggende captiveprogramma’s te behandelen.

Voornaamste Uitsluitingen & Belangrijke Informatie

Deze website biedt slechts een overzicht van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen. Uitsluitend de algemene en bijzondere voorwaarden (“Polisvoorwaarden”) geven een nauwkeurige, juridisch bindende omschrijving van de dekkingen en uitsluitingen. Het is noodzakelijk om de Polisvoorwaarden, alsook de andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie, grondig door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding, ondertekening of onderschrijving van een verzekeringsovereenkomst.

Belangrijke Informatie

Hier vindt u informatie over het verkrijgen van een offerte met berekening van de premie, de algemene en bijzondere voorwaarden en/of andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie, de duurtijd van de verzekeringspolis, het toepasselijk recht en de bevoegde rechtbanken, het indienen van een klacht, het bereiken van de ombudsman en meer.