Brandverzekering

Onze meest uitgebreide verzekering voor de bescherming van uw eigendommen, financiële verliezen als gevolg van een incident in een verzekerde faciliteit. 

Wij zijn gespecialiseerd in het voorzien van oplossingen voor middelgrote tot grote handels- en dienstenondernemingen die lokaal en internationaal actief zijn. De wereldwijde aanwezigheid van AIG houdt in dat we programma’s kunnen aanbieden die aangepast zijn aan de specifieke noden van klanten waar ook ter wereld, logistieke ondersteuning en kennis van lokale markten.

Details

Verzekerd

 • Brand, blikseminslag, explosie, aanraking door lucht- of ruimtevaartuigen
 • Storm & Hagel
 • Waterschade
 • Arbeidsconflicten en oproer
 • Rookschade
 • Elektriciteitsrisico
 • Natuurrampen

Voornaamste Uitsluitingen

 • Geld, kunstvoorwerpen, bont, juwelen, edele metalen
 • Land, iedere substantie in of op het land,
 • Booreilanden, platforms
 • Vaartuigen, vliegtuigen, satellieten en ruimtevaartuigen,
 • Transmissie- en distributielijnen
 • Terrorisme
 • Nucleaire reactie of straling
 • Oorlog
 • Asbestverwijdering
 • Elke frauduleuze of oneerlijke handeling
 • Voorraad of materialen in fabricage of verwerking

Voornaamste Uitsluitingen & Belangrijke Informatie

Deze website biedt slechts een overzicht van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen. Uitsluitend de algemene en bijzondere voorwaarden (“Polisvoorwaarden”) geven een nauwkeurige, juridisch bindende omschrijving van de dekkingen en uitsluitingen. Het is noodzakelijk om de Polisvoorwaarden, alsook de andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie, grondig door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding, ondertekening of onderschrijving van een verzekeringsovereenkomst.

Belangrijke Informatie

Hier vindt u informatie over het verkrijgen van een offerte met berekening van de premie, de algemene en bijzondere voorwaarden en/of andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie, de duurtijd van de verzekeringspolis, het toepasselijk recht en de bevoegde rechtbanken, het indienen van een klacht, het bereiken van de ombudsman en meer.