Maritieme Aansprakelijkheid

Cruciale bescherming voor havenactiviteiten van alle soorten en maten. Gespecialiseerde primary en excess liability voor activiteiten op zee.

Elke partij in de supply chain draagt bij aan het veilig vervoeren, behandelen en opslaan van goederen. Het logistieke proces brengt dan ook verschillende risico's mee, met soms complexe aansprakelijkheidskwesties.

Wij bieden oplossingen op maat om deze aansprakelijkheid af te dekken voor stuwadoors, scheepswerven, terminals en meer. Waar ook ter wereld. Onze oplossingen kunnen ook met onze andere producten worden gecombineerd zodat u een totaaloplossing gepresenteerd krijgt en dekkingen op elkaar aansluiten.

Verzekerd

Stuwadoor

Dekking voor de aansprakelijkheid bij schade aan eigendommen van derden en bij lichamelijk letsel ontstaan bij het laden en lossen van schepen.

Scheepswerf

Dekking voor de aansprakelijkheid bij schade aan eigendommen van derden en bij lichamelijk letsel ontstaan bij de zorg en bewaring van schepen.

Terminal Operator

Combineert de aansprakelijkheid voor de Stuwadoor en Scheepswerf met andere dekkingen, afhankelijk van de activiteiten van de klant.

Expediteur

Dekking voor aansprakelijkheid van expediteurs al dan niet met opslag en additionele diensten (VAL) voor derden.

Vervoerder

Dekking voor aansprakelijkheid van zowel fysieke als papieren vervoerders waar ook ter wereld.

Multinationale Oplossingen

Goederen worden vervoerd over zee, over land of over internationale grenzen. Dit maakt het steeds belangrijker, maar ook moeilijker, om deze producten te traceren. Door de globalisering neemt de handel met minder ontwikkelde landen toe, met als gevolg een groeiend risico op diefstal of beschadiging van goederen in doorvoer. Ons multinationaal netwerk biedt hier oplossingen voor.

Lees meer

Voornaamste Uitsluitingen & Belangrijke Informatie

Deze website biedt slechts een overzicht van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen. Uitsluitend de algemene en bijzondere voorwaarden (“Polisvoorwaarden”) geven een nauwkeurige, juridisch bindende omschrijving van de dekkingen en uitsluitingen. Het is noodzakelijk om de Polisvoorwaarden, alsook de andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie, grondig door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding, ondertekening of onderschrijving van een verzekeringsovereenkomst.

Belangrijke Informatie

Hier vindt u informatie over het verkrijgen van een offerte met berekening van de premie, de algemene en bijzondere voorwaarden en/of andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie, de duurtijd van de verzekeringspolis, het toepasselijk recht en de bevoegde rechtbanken, het indienen van een klacht, het bereiken van de ombudsman en meer.