Venture Capitalist / Private Equity Protector

Bescherming voor aansprakelijkheid van de bestuurders evenals de vennootschap.

Onze Private Equity & Venture Capital Protector-polis biedt bescherming voor aansprakelijkheid van de bestuurders evenals de vennootschap. Dit geldt ook voor de General Partners, de beheerde fondsen en de bestuurders die op vraag van de vennootschap zetelen in de portefeuillemaatschappijen. Het verzorgt een brede dekking voor verschillende risico's.

Verzekerd

Bestuurders-
aansprakelijkheid

Biedt bescherming voor de verzekerde (voormalige, huidige en toekomstige) bestuurders, mochten zij een van hun verplichtingen met betrekking tot het bedrijf of fonds niet nakomen. De polis zal het bedrijf ook uitbetalen indien het dergelijke verzekerde personen moet vrijwaren.

Externe bestuurders en run-off dekking 

De polis biedt bescherming voor externe bestuurders (voormalige, huidige en toekomstige) die in het bestuur zitten van een portefeuillemaatschappij op specifiek verzoek van de verzekerde.

Beroeps-
aansprakelijkheid

De polis biedt bescherming voor de verzekerde voor alle fouten of nalatigheden tijdens het leveren van venture capital of private equity diensten.

De verzekerde personen zijn onder andere bestuurders (voormalige, huidige en toekomstige), commissarissen, trustees, externe bestuurders, niet-uitvoerende bestuurders, shadow directors, Senior Accounting officers, leden van een adviesraad, medewerkers, consultants, goedgekeurde personen, leden van interne auditcomités, leden van het algemene bestuur en algemene partners.

Standaard uitbreidingen

  • Fund run-off management liability cover
  • Regulatory crisis event cover
  • Crisis containment cover

Voornaamste Uitsluitingen & Belangrijke Informatie

Deze website biedt slechts een overzicht van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen. Uitsluitend de algemene en bijzondere voorwaarden (“Polisvoorwaarden”) geven een nauwkeurige, juridisch bindende omschrijving van de dekkingen en uitsluitingen. Het is noodzakelijk om de Polisvoorwaarden, alsook de andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie, grondig door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding, ondertekening of onderschrijving van een verzekeringsovereenkomst.

Belangrijke Informatie

Hier vindt u informatie over het verkrijgen van een offerte met berekening van de premie, de algemene en bijzondere voorwaarden en/of andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie, de duurtijd van de verzekeringspolis, het toepasselijk recht en de bevoegde rechtbanken, het indienen van een klacht, het bereiken van de ombudsman en meer.