Management Company Protection

Beschermt managementvennootschappen en hun bestuurders

Het aantal managementvennootschappen dat wordt opgericht om uiteenlopende redenen, neemt jaarlijks in aantal toe. Desalniettemin is het belangrijk dat, wanneer een managementvennootschap wordt opgericht, de vennootschap en haar bestuurder(s) goed gedekt zijn voor de nieuwe risico’s waarvoor zij aansprakelijk kunnen worden gesteld.

AIG heeft een volledig nieuw product ontwikkeld dat beroepsaansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en
tewerkstellingsaansprakelijkheid combineert en eveneens de mogelijkheid biedt om per bijvoegsel in te schrijven op de World Business Card reisverzekering en een 24/24 ongevallenverzekering.

Details

Verzekerd

 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Tewerkstellingsaansprakelijkheid
 • Ongeval en assistance dekking (optioneel)
 • Persoonlijke ongevallendekking 24/24 (optioneel)

Voor wie?

Managementvennootschappen en hun bestuurder(s)

Voornaamste Uitsluitingen & Belangrijke Informatie

 • Contractuele en overzekerbare boetes
 • Opzet en zware fout, tenzij door niet-leidinggevende aangestelden
 • Eigen kosten- en tijdsoverschrijding
 • Gekende feiten of omstandigheden
 • Lichamelijke en materiële schade (met carve-back)
 • Belastingen

Deze website biedt slechts een overzicht van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen. Uitsluitend de algemene en bijzondere voorwaarden (“Polisvoorwaarden”) geven een nauwkeurige, juridisch bindende omschrijving van de dekkingen en uitsluitingen. Het is noodzakelijk om de Polisvoorwaarden, alsook de andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie, grondig door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding, ondertekening of onderschrijving van een verzekeringsovereenkomst.

Belangrijke Informatie

Hier vindt u informatie over het verkrijgen van een offerte met berekening van de premie, de algemene en bijzondere voorwaarden en/of andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie, de duurtijd van de verzekeringspolis, het toepasselijk recht en de bevoegde rechtbanken, het indienen van een klacht, het bereiken van de ombudsman en meer.