Beroepsaansprakelijkheid

Verzekering voor een brede waaier aan professionele activiteiten

Elke dag moeten professionals beslissingen nemen en sommige daarvan zouden in vraag gesteld kunnen worden, misschien pas vele jaren later. De polis Beroepsaansprakelijkheid stelt de verzekerde in staat om zijn job te doen zonder steeds over zijn schouder te moeten kijken.

Wij verzekeren een brede waaier aan professionele activiteiten en herkennen dat de risicodomeinen of redenen tot klachten voor verschillende beroepsklassen sterk van elkaar kunnen verschillen. Daarom zijn onze polissen aangepast aan de echte noden van specifieke beroepsklassen - en van individuele verzekerden tot grote bedrijven.

Details

Verzekerd

 • Dekking van BA uitbating - na levering
 • De aansprakelijkheid van verzekerde voor door derden geleden schade als gevolg van een door verzekerde gemaakte beroepsfout.
 • Uitgangspunt voor dekking is claims-made: de schade-eis moet tegen een verzekerde zijn ingesteld en bij verzekeraars zijn gemeld tijdens de verzekerde periode.
 • Verzekering van anterioriteit is mogelijk
 • Aansprakelijkheid van verzekerde voor fouten gemaakt door onderaannemers
 • Reconstructiekosten van verloren gegane documenten
 • Verdedigingskosten
 • Aansprakelijkheid van een verzekerde voor door een aangestelde opzettelijk veroorzaakte schade, indien verzekerde als werkgever daarvoor aansprakelijk is.
 • Schade-eisen ingesteld waar ook ter wereld, met uitsluiting van USA en Canada. Op aanvraag kunnen USA en Canada eveneens verzekerd worden.
 • Smaad en laster, onopzettelijk veroorzaakt door een verzekerde.
 • Onopzettelijke inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden (met uitzondering van patenten en handelsgeheimen)

Voor wie?

 • ICT-Consulting
 • Marketing Consulting
 • Risk management consulting
 • Strategic management, business development, change management
 • Opleidings-en ontwikkelingsconsultants
 • Vertalers
 • Reclamebureau / telemarketeer
 • Communicatie & PR Consulting
 • FInancial Consulting (niet revisor / auditor)
 • Legal Consulting (niet advocaten)
 • Human resource / recruitment agent
 • Beroepsverenigingen
 • Uitgevers

Unieke Kenmerken

Verschillende specialiteiten, verschillende risico’s

Wij verzekeren een brede waaier aan professionele activiteiten en herkennen dat de risicodomeinen of redenen tot klachten voor verschillende beroepsklassen sterk van elkaar kunnen verschillen. Daarom zijn onze polissen aangepast aan de echte noden van specifieke beroepsklassen - en van individuele verzekerden tot grote bedrijven.

 

Ervaring in het behandelen van schade-eisen en verdediging

We boekten reeds aanzienlijke successen bij het verdedigen van beschuldigingen tegen professionals. Onze schadediensten zijn specialisten op het gebied van beroepsaansprakelijkheid en zij zijn zich bewust van de meerwaarde van een snel antwoord, de gevoeligheid van commerciële relaties en het belang van het leveren van de sterkst mogelijke verdediging.

Voornaamste Uitsluitingen & Belangrijke Informatie

 • Bekende feiten en omstandigheden
 • Contractuele boetes
 • Opzet en bepaalde zware fouten, tenzij door niet-leidinggevende aangestelden
 • Eigen kosten- en tijdsoverschrijding 

Deze website biedt slechts een overzicht van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen. Uitsluitend de algemene en bijzondere voorwaarden (“Polisvoorwaarden”) geven een nauwkeurige, juridisch bindende omschrijving van de dekkingen en uitsluitingen. Het is noodzakelijk om de Polisvoorwaarden, alsook de andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie, grondig door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding, ondertekening of onderschrijving van een verzekeringsovereenkomst.

Belangrijke Informatie

Hier vindt u informatie over het verkrijgen van een offerte met berekening van de premie, de algemene en bijzondere voorwaarden en/of andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie, de duurtijd van de verzekeringspolis, het toepasselijk recht en de bevoegde rechtbanken, het indienen van een klacht, het bereiken van de ombudsman en meer.