Assistentie

Hulp in het buitenland

+32 32 53 69 16

Group Travel & Events

Beschermt organisatoren, vrijwilligers, deelnemers en/of toeschouwers van evenementen.

Bedrijven, verenigingen en particulieren organiseren het hele jaar door diverse evenementen. Vaak beseft men niet onmiddellijk dat het hun verantwoordelijkheid is om aanwezigen te beschermen tegen ongevallen. AIG Travel & Events dekt de gevolgen van ongevallen die zich tijdens deze evenementen in binnen- of buitenland kunnen voordoen, afhankelijk van de aangeschafte polis. Denk hierbij aan activiteiten zoals:

 • Teamuitjes, opendeurdagen, zakenlunches, recepties of seminars
 • Straatfeesten, dorpsfeesten, carnaval, beurzen, tentoonstellingen, concerten
 • Bruiloften, een eerste communie, verjaardagsfeestjes, viering van een promotie, de geboorte van een kind

Details

Verzekerd

Basisdekking: Persoonlijke Ongevallen

 • Overlijden
 • Blijvende invaliditeit
 • Tijdelijke ongeschiktheid
 • Medische kosten
 • Premie Travel (event in het buitenland beperkt tot de aangrenzende buurlanden)
 • Premie Events (event in het binnenland)

Opties

 • Burgerlijke aansprakelijkheid organisator (enkel in België en Luxemburg)
 • Bijstand en bagage (enkel voor reizen naar het buitenland beperkt tot de aangrenzende buurlanden)
 • Tijdelijke ongeschiktheid (hoger bedrag dan basisdekking)

Voor wie?

De verzekerden kunnen zowel de organisatoren, vrijwilligers alsook de deelnemers en/of toeschouwers zijn.

Duur van de polis

AIG Travel & Events dekt evenementen van enkele uren tot meerdere dagen. Op aanvraag kan ook een jaarpolis worden onderschreven waarin alle evenementen georganiseerd door de verzekeringsnemer automatisch worden gedekt. AIG kan eveneens op jaarbasis dekking bieden voor de leden van bijvoorbeeld dans-, foto-, of muziekclubs, artistieke ateliers, yoga, sportclubs etc.

Voornaamste Uitsluitingen & Belangrijke Informatie

 • Intoxicatie
 • De aansprakelijkheid van deelnemers onderling
 • Stakingen die voor het vertrek waren aangekondigd
 • Onbeheerd achterlaten, vergeten en zoekraken van bagage

Deze website biedt slechts een overzicht van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen. Uitsluitend de algemene en bijzondere voorwaarden (“Polisvoorwaarden”) geven een nauwkeurige, juridisch bindende omschrijving van de dekkingen en uitsluitingen. Het is noodzakelijk om de Polisvoorwaarden, alsook de andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie, grondig door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding, ondertekening of onderschrijving van een verzekeringsovereenkomst.

Belangrijke Informatie

Hier vindt u informatie over het verkrijgen van een offerte met berekening van de premie, de algemene en bijzondere voorwaarden en/of andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie, de duurtijd van de verzekeringspolis, het toepasselijk recht en de bevoegde rechtbanken, het indienen van een klacht, het bereiken van de ombudsman en meer.