Expatriate Care

Voor schaderegeling,

bel +32 2 739  99 10

 

 

 

 

 

 

 

Expat Verzekering

Zorg als werkgever voor de veiligheid van uw werknemers door een optimale bescherming van
het welzijn van henzelf en hun gezin.

Als gevolg van de globalisering zenden bedrijven hun werknemers steeds vaker naar het buitenland. Deze trend vraagt om een kwalitatief hoogstaande oplossing voor hun meest waardevolle bezit: hun werknemers. Een verblijf in het buitenland kan immers risico's met zich meebrengen. De Expatriate Care en Expatriate Modular Care verzekeringen zijn flexibele en ruime verzekeringen met een uitgebreide dekking en een groot aanbod aan diensten.

Expatriate Care

Uitgebreid basispakket, inclusief:

 • Vergoeding van medische kosten tot €7,5m, €5m of €2,5m (afhankelijk van de gekozen dekking) inclusief ziekenhuisopname en ambulante chirurgie, dagvergoeding bij ziekenhuisopname, ambulante zorgen, lokaal ambulancevervoer, private verplegingskosten, zwangerschap en bevalling, oncologie en orgaantransplantaties.
 • 24 uur per dag en 365 dagen per jaar toegang tot een Contact Center met meertalige medewerkers.
 • Wereldwijd netwerk van ziekenhuizen en rechtstreekse betalingsregeling met de ziekenhuizen voor ambulante zorgen en ziekenhuisopname waar mogelijk.
 • Bijstandspakket, met inbegrip van gratis “Telehealth” diensten en de mogelijkheid voor een deskundig medisch advies.
 • Dekking voor politieke evacuatie, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand.
 • Online toegang tot informatie over de polis en de schaderegeling.

Optionele dekkingen beschikbaar:

 • Tand- en oogzorg en gehoorapparaten
 • Persoonlijke ongevallen
 • Persoonlijke bezittingen
 • Reizen

Expatriate Modular Care

Uitgebreid basispakket, inclusief:

 • Vergoeding voor medische kosten, inclusief dekking voor ziekenhuisopname en ambulante chirurgie, nierdialyse en behandeling van kanker tot € 2,5 miljoen per jaar. 
 • 24 uur per dag en 365 dagen per jaar toegang tot een Contact Center met meertalige medewerkers.
 • Wereldwijd netwerk van ziekenhuizen en rechtstreekse betalingsregeling met de ziekenhuizen voor ambulante zorgen en ziekenhuisopname waar mogelijk.
 • Bijstandspakket, met inbegrip van gratis “Telehealth” diensten en de mogelijkheid voor een deskundig medisch advies.
 • Dekking voor politieke evacuatie, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand.
 • Online toegang tot informatie over de polis en de schaderegeling.

Optionele dekkingen beschikbaar:

 • Ambulante kosten (2 opties)
 • Kraamzorg (2 opties) 
 • Tandarts- en oogzorg (2 opties) 
 • Gezondheids- en welzijnszorg (2 opties) 
 • Reisbijstand en persoonlijke bezittingen
 • Persoonlijke ongevallen en tijdelijke arbeidsongeschiktheid

Details

Verzekerd

Zones

 • Wereldwijd, behalve de Verenigde Staten van Amerika (VSA)
 • Wereldwijd

 

 

Voor wie?

Onze Expat verzekeringen zijn geschikt voor een hele reeks bedrijven en organisaties met een hoofdkantoor in de Europese Economische Ruimte die overal ter wereld expat medewerkers in dienst hebben. De leeftijdslimiet voor de aansluiting is 67 jaar, en de verzekerde kan tot 75 jaar van de voordelen blijven genieten. De dekking kan ook gelden voor ten laste komende personen of kinderen jonger dan 18 jaar of jonger dan 25 jaar indien zij nog voltijds studeren en met de verzekerde in het gastland wonen.

Wat wordt er niet gedekt?

Een aantal locaties en activiteiten worden niet gedekt. Elke belangrijke dekking heeft haar eigen uitsluitingen. Zo is het mogelijk dat er geen claims worden uitbetaald in gebieden die onderworpen zijn aan VN-resoluties of sancties door de EU, de VS of het VK. Hetzelfde geldt voor letsels die worden opgelopen bij deelname aan professionele sportactiviteiten, tijdens vluchten behalve als passagier, of letsels die het gevolg zijn van misbruik van drugs of alcohol. 

Unieke Kenmerken

Voordelen werkgevers

 • Helpt bedrijven bewijzen dat ze zich engageren ten opzichte van hun werknemers en draagt bij tot een sterk pakket van voordelen waarmee getalenteerde werknemers kunnen worden aangetrokken en in dienst kunnen worden gehouden. 
 • Biedt de mogelijkheid om expat werknemers en hun gezin op ieder moment aan te sluiten op de polis.
 • Optimale dienstverlening aan werknemers, zodat werkgevers zorgeloos kunnen vertrouwen op een goede verzekering van hun personeel.
 • Online toegang voor de HR-afdeling en de makelaar tot informatie over de polis en de mogelijkheid om de gegevens van de werknemers aan te passen.

Voordelen expat medewerkers

 • De verzekering biedt uitgezonden medewerkers en hun gezin een uitgebreide dekking, inclusief medische kosten, politieke evacuatie, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand
 •  Binnen de polis zijn er flexibele oplossingen waarbij er keuze is tussen meerdere niveaus van basisverzekering, verschillende vrijstellingen in het Expat Care 100 plan en extra waarborgen tegen een redelijke prijs.
 • Expat medewerkers hebben 24 uur per dag en 365 dagen per jaar toegang tot telefonische bijstand via ons Contact Center en website. Hier kunnen de verzekerden terecht voor informatie over de dekkingen, het schadebeheer, medische netwerkinformatie en de algemene klantendienst.

Belangrijke Informatie

Er gelden bepaalde uitsluitingen of beperkingen. Schadegevallen kunnen bijvoorbeeld niet worden vergoed in gebieden die vallen onder VN-resoluties of sancties van de EU, de VS of het VK. Schadegevallen komen bovendien niet voor vergoeding in aanmerking indien zij bijvoorbeeld verband houden met letsel opgelopen tijdens deelname aan professionele sportactiviteiten of tijdens vluchten, behalve als passagier, met cosmetische chirurgie of voedings- en dieetsupplementen, met producten die zonder voorschrift van een arts kunnen worden verkregen, of met medische behandelingen in verband met misbruik van drugs of alcohol.  

Deze website biedt slechts een overzicht van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen. Uitsluitend de algemene en bijzondere voorwaarden (“Polisvoorwaarden”) geven een nauwkeurige, juridisch bindende omschrijving van de dekkingen en uitsluitingen. Het is noodzakelijk om de polisvoorwaarden, alsook de andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie, grondig door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding, ondertekening of onderschrijving van een verzekeringsovereenkomst.

Klik hier voor meer informatie over het verkrijgen van een offerte met berekening van de premie, de algemene en bijzondere voorwaarden en/of andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie, de duurtijd van de verzekeringspolis, het toepasselijk recht en de bevoegde rechtbanken, het indienen van een klacht, het bereiken van de ombudsman en meer.