Product Contaminatie

Dekt uw productaansprakelijkheidsverzekering de reële kosten van een productrecall?

In de afgelopen jaren is het bewustzijn bij consumenten voor het 'gevaar' van producten sterk toegenomen en zijn de eisen die door overheden en afnemers worden gesteld aangescherpt. Daarnaast heeft globalisering geleid tot een complexere en moeilijker beheersbare supply chain. Producten worden vaker teruggehaald uit de distributieketen en de financiële consequenties van een recall actie zijn toegenomen.

AIG biedt ruime dekkingsmogelijkheden wat betreft het terughalen van producten na onvoorziene of opzettelijke aantasting van het product. Deze verzekering voorziet in dekking van financiële verliezen na een terughaalactie. Daarnaast krijgt de verzekerde advies en bijstand van gespecialiseerde recall consultants, loss control ingenieurs en “Incident response” bijstand door consultants van NSF.

Details

Verzekerd

 • Onvoorziene contaminatie, inclusief verkeerde etikettering
 • Recall op bevel van overheden (in verband met gezondheidscriteria)
 • Opzettelijke contaminatie door derden of werknemers
 • Productafpersing
 • Recallkosten (zowel de door verzekerde als door derden gemaakt)
 • Vernietigingskosten
 • Vervangingskosten teruggeroepen producten
 • Bedrijfsschade (verlies aan brutowinst van verzekerde)
 • Herdistributiekosten
 • Rehabilitatiekosten
 • Afpersingskosten

Voor wie?

Productie- en handelsbedrijven in de voedings-, dranken- en cosmetica-industrie.

Voornaamste Uitsluitingen & Belangrijke Informatie

 • Schadegevallen ten gevolge van een genetische wijziging van het verzekerde product, B.S.E., carcinogenen
 • Overschrijding van de houdbaarheidsdatum  van het verzekerd product
 • Pure ontwerpkosten
 • Opzettelijke schending van wetsvoorschriften inzake fabricage, verkoop of verdeling
 • Burgerlijke en strafrechtelijke boetes
 • Nucleaire contaminatie

Deze website biedt slechts een overzicht van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen. Uitsluitend de algemene en bijzondere voorwaarden (“Polisvoorwaarden”) geven een nauwkeurige, juridisch bindende omschrijving van de dekkingen en uitsluitingen. Het is noodzakelijk om de Polisvoorwaarden, alsook de andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie, grondig door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding, ondertekening of onderschrijving van een verzekeringsovereenkomst.

Belangrijke Informatie

Hier vindt u informatie over het verkrijgen van een offerte met berekening van de premie, de algemene en bijzondere voorwaarden en/of andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie, de duurtijd van de verzekeringspolis, het toepasselijk recht en de bevoegde rechtbanken, het indienen van een klacht, het bereiken van de ombudsman en meer.