Milieuverzekering

Laat uw bedrijfsvoering niet in gevaar komen door een milieu incident

Bedrijven worden steeds vaker geconfronteerd met een strengere Europese milieuwetgeving die nieuwe concepten introduceerde zoals schade aan de biodiversiteit en strengere saneringsvereisten. Dit betekent dat de potentiële milieuaansprakelijkheid van bedrijven is toegenomen, ook al blijven hun activiteiten hetzelfde.

Om tegemoet te komen aan de behoeften van onze klanten is EnviroPro ontwikkeld. EnviroPro is een brede polis die past bij de veranderende wet- en regelgeving.  Ook al is de bedrijfsvoering van een organisatie niet veranderd, de potentiële milieuverplichtingen zijn daarentegen degelijk toegenomen. Deze verzekering is op maat gemaakt voor onze klanten en houdt rekening met bovenstaande verplichtingen.

Details

Verzekerd

 • Herstellen en verhelpen van de biodiversiteitsschade aan eigendommen van derden
 • Verdediging en schatting van de schade aan de biodiversiteit
 • Beperken van de schade om een verergering van de milieuschade te voorkomen
 • Schade door zowel graduele, als plotse en accidentele verontreiniging
 • Saneringskosten (op en buiten het terrein) met inbegrip van de herstel- en heropbouwkosten van roerende en onroerende goederen die tijdens de sanering beschadigd raakten
 • Lichamelijk letsel en stoffelijke schade aan derden ten gevolge van een verontreiniging

Optioneel

 • Bedrijfsschade
 • Milieuschade veroorzaakt door het transport van goederen
 • Milieuaansprakelijkheid van aannemers, inbegrepen het werk uitgevoerd door onderaannemers

Voor wie?

 • Fabrikanten en industriële vestigingen
 • Opslag van bulk goederen en magazijnen
 • Centra voor de behandeling en verwerking van afval
 • Commerciële centra, inbegrepen ziekenhuizen, winkelcentra, laboratoria, hotels en wooncentra
 • Nationale bedrijven en multinationals

Unieke Kenmerken

PIER

Pollution Incident Environmental Response (PIER) is zonder extra kosten inbegrepen bij alle Milieupolissen en biedt verzekerden een 24-uurs hulplijn die ze kunnen contacteren in geval van schade. Het verbindt hen met toegewijde, gekwalificeerde deskundigen om hun claim te behandelen.

Hoe meld je een verontreinigingsincident aan PIER Europe?
Bel de PIER Europe-hotline +44 (0)1273 400965 die 24/7 beschikbaar is en deel  uw contactgegevens en een korte beschrijving van het incident. 

Crisisbeheersing

Professionele PR-adviesdiensten zijn inbegrepen bij alle Milieupolissen. Dit is van  essentieel belang in het beschermen van de reputatie van een klant in een crisissituatie die een negatieve financiële impact zou kunnen hebben.

Dedicated Claims Team

Onze klanten en makelaars worden ondersteund door een dedicated Environmental claims team. Als experts in hun vakgebied, kunnen zij alle soorten schadegevallen behandelen, van de kleinste tot de meest complexe en grote risico's.

Multinationaal

Dankzij onze multinationale expertise in het milieuteam en decennialange ervaring in het leveren van milieuprogramma's, die aan de eisen van de klant voldoen, is ons wereldwijde netwerk een uitzonderlijk gebied.

Voornaamste Uitsluitingen & Belangrijke Informatie

 • Opzet door anderen dan werknemers
 • Boetes
 • Nucleaire risico's
 • Oorlog
 • Terrorisme

Deze website biedt slechts een overzicht van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen. Uitsluitend de algemene en bijzondere voorwaarden (“Polisvoorwaarden”) geven een nauwkeurige, juridisch bindende omschrijving van de dekkingen en uitsluitingen. Het is noodzakelijk om de Polisvoorwaarden, alsook de andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie, grondig door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding, ondertekening of onderschrijving van een verzekeringsovereenkomst.

Belangrijke Informatie

Hier vindt u informatie over het verkrijgen van een offerte met berekening van de premie, de algemene en bijzondere voorwaarden en/of andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie, de duurtijd van de verzekeringspolis, het toepasselijk recht en de bevoegde rechtbanken, het indienen van een klacht, het bereiken van de ombudsman en meer.