BA Uitbating

Een oplossing op maat voor productie- of handelsbedrijven, actief op nationaal of internationaal niveau.

Een bedrijf kan te maken krijgen met allerlei situaties die tot schade kunnen leiden. AIG is een toonaangevende verzekeraar op het gebied van aansprakelijkheidsverzekeringen. Wij bieden een oplossing op maat voor productie- of handelsbedrijven,  actief op nationaal of internationaal vlak.  

De combinatie van professionaliteit, kennis, ervaring, flexibiliteit en een pragmatische aanpak stelt ons in staat om ons te onderscheiden in de markt. Dankzij onze wereldwijde vertegenwoordiging zijn wij in staat om internationale programma's en complexe aansprakelijkheidsrisico's aan te pakken. 

Details

Verzekerd

Standaarddekking omvat bedrijfs-, producten-, diensten- en plotselinge milieuaansprakelijkheid.

 • Wereldwijde dekking, dus ook voor U.S.-export
 • Opzet internationale programma’s
 • Medeverzekering buitenlandse vestigingen
 • Excessdekkingen
 • Begeleiding door loss control engineers

Optionele dekkingsuitbreidingen:

 • Zuivere financiële schade/financiële niet-gevolgschade (DINC)
 • Recallkosten
 • Uit- en inbouwkosten

 

Voor wie?

Productie- en handelsbedrijven, in o.a. de volgende segmenten:

 • Voedings- en drankenindustrie
 • Metaalindustrie
 • Kunststofindustrie
 • Verpakkingsindustrie
 • Machine- en apparatenbouw
 • Consumentenproducten
 • Chemie

Daarnaast richten wij ons op de volgende niet-industriële risico’s:

 • Vastgoed
 • Retail
 • Hotels
 • Uitzendbureau’s
 • Financiële instellingen

Voornaamste Uitsluitingen

 • Schade door opzet, bepaalde zware fouten
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Schadelijke stoffen zoals asbest, tabak, BSE/TSE, lood, syllica, GMO etc
 • Boetes, contractuele boetes
 • Nucleaire straling
 • Oorlog en terrorisme
 • Motorrijtuigen
 • Brand, ontploffing
 • Objectieve aansprakelijkheid
 • Graduele pollutie
 • Discriminatie
 • Beroepsziekten

Voornaamste Uitsluitingen & Belangrijke Informatie

Deze website biedt slechts een overzicht van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen. Uitsluitend de algemene en bijzondere voorwaarden (“Polisvoorwaarden”) geven een nauwkeurige, juridisch bindende omschrijving van de dekkingen en uitsluitingen. Het is noodzakelijk om de Polisvoorwaarden, alsook de andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie, grondig door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding, ondertekening of onderschrijving van een verzekeringsovereenkomst.

Belangrijke Informatie

Hier vindt u informatie over het verkrijgen van een offerte met berekening van de premie, de algemene en bijzondere voorwaarden en/of andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie, de duurtijd van de verzekeringspolis, het toepasselijk recht en de bevoegde rechtbanken, het indienen van een klacht, het bereiken van de ombudsman en meer.