Marine Liability Toolkit

Elke partij in de supply chain draagt bij aan het veilig vervoeren, behandelen en opslaan van goederen. Het logistieke proces brengt dan ook verschillende risico's mee, met soms complexe aansprakelijkheidskwesties. Wij bieden oplossingen op maat om deze aansprakelijkheid af te dekken voor stuwadoors, scheepswerven, terminals en meer. Waar ook ter wereld. Onze oplossingen kunnen ook met onze andere producten worden gecombineerd zodat u een totaaloplossing gepresenteerd krijgt en dekkingen op elkaar aansluiten.

Best Fit & Minimum Premium

Best Fit 

Bedrijven met een minimum omzet van € 5.000.000.
Stand-alone en multi-line oplossingen.

Minimum Premium

Minimum premie € 15.000,-

Product Informatie

Om meer te weten te komen over dekkingen en speciale kenmerken & voordelen van deze verzekering

Multinationale Oplossingen

Goederenvervoer gaat over zee, land of internationale grenzen. Hierdoor wordt het steeds belangrijker, maar ook moeilijker, om deze producten te volgen. Door globalisering ontstaat er bovendien meer handel met minder ontwikkelde landen, waardoor het risico van diefstal of schade voor goederen in doorvoer blijft stijgen. Bekijk onze Multinational oplossingen in de Multinational Toolkit.