Product Contaminatie Toolkit

In de afgelopen jaren is het bewustzijn bij consumenten voor het 'gevaar' van producten sterk toegenomen en zijn de eisen die door overheden en afnemers worden gesteld aangescherpt. Daarnaast heeft globalisering geleid tot een complexere en moeilijker beheersbare supply chain. Producten worden vaker teruggehaald uit de distributieketen en de financiële consequenties van een recall actie zijn aanzienlijk toegenomen.

Deze verzekering voorziet in dekking van financiële verliezen na een terughaalactie. Daarnaast krijgt de verzekerde advies en bijstand van gespecialiseerde recall consultants, loss control ingenieurs en “Incident response” bijstand door gespecialiseerde consultants.

Best Fit & Minimum Premie

Best Fit 

Wij richten ons op bedrijven in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie.  

Minimum Premie

De minimum premie bedraagt €10.000,-
De minimum vrijstelling bedraagt €25.000,-

Product Informatie


Ervaring wijst uit dat de eerste 24 uur cruciaal zijn bij het beheersen van een crisis, het beperken van de schade en het beschermen van de bedrijfsreputatie. Daarom werkt AIG nauw samen met crisismanagement specialisten die 24 uur per dag en 365 dagen per jaar voor u klaar staan op het gebied van strategisch en/of operationeel crisismanagement.

Verzekerde gebeurtenissen

  • Onvoorziene contaminatie
  • Recall op last van overheid
  • Opzettelijke contaminatie
  • Productafpersing

Dekking

  • Herlevering (waarde van product)
  • Kosten van de terughaalactie
  • Vernietigingskosten
  • Eigen bedrijfsschade (winstderving)
  • Extra uitgaven (bv. extra personeel)
  • Product rehabilitatiekosten

 

Aanvullende Diensten

Pre-incidenteel advies

Bedrijfsdoorlichting aangaande product quality, supply chain, voedselveiligheid en recall preparedness.

24/7 Incident Crisis Response

Bijstand inzake PR / communicatie, voedselveiligheidsinitiatieven en beveiliging naar aanleiding van een voedselveiligheidsincident.

Schadevoorbeelden

Een partij steriel geproduceerde pakjes frisdrank blijkt gecontamineerd te zijn met schimmelsporen. Deze verontreiniging wordt pas enkele weken na de productie worden gedetecteerd. Het bedrijf ziet zich niet alleen genoodzaakt de partij terug te halen, maar ook zijn productieactiviteiten stil te leggen om de oorzaak van de besmetting te achterhalen.

De bron van de contaminatie blijkt uiteindelijk in het buizenstelsel van de steriele verpakkingslijn te zitten. Het bedrijf moet zijn productie zes maanden stilleggen om het proces van onderzoek, ontsmetting en testing goed af te ronden.


De directeur van een grote retailketen ontvangt een anonieme brief waarin de schrijver dreigt willekeurige producten in de winkelrekken te vergiftigen tenzij het bedrijf een grote afkoopsom betaalt. De afperser gaat vervolgens inderdaad met de producten knoeien en geeft dit aan met waarschuwingsstickers.

De media wordt hiervan op de hoogte gebracht door een consument die een van de producten, waarmee was geknoeid, had gekocht. Het bedrijf weigert om de afkoopsom te betalen. Het willekeurige karakter van deze opzettelijke contaminatie maakt het onmogelijk een effectieve terughaalactie op te zetten. Het bedrijf loopt miljoenen euro’s in omzet mis door verminderde aanloop bij zijn winkels. De afperser wordt nooit gepakt.

Een producent van snoepgoed wordt er door een buitenlandse distributeur op gewezen dat het een partij chocoladerepen heeft geleverd met een pindavulling in plaats van met een fruitvulling zoals aangegeven op de verpakking. Pindavulling kan hevige gezonheidsproblemen opleveren bij personen met een notenallergie. Zijn interne administratie geeft inderdaad aan dat gedurende een aantal dagen, de chocoladerepen in de verkeerde wikkel werden verpakt. In reactie hierop organiseert de producent een publieke terughaalactie.

Een bekende publicatie bericht over het incident maar geeft foutief aan dat het om chocoladesnoepjes gaat. Bovenop de kosten van de terughaalactie en de gederfde winst uit de verkoop van chocoladerepen, krijgt het bedrijf daardoor tevens te maken met een aanzienlijke omzetdaling bij de verkoop van al zijn soorten chocoladesnoep.

Nadat consumenten ziek werden bij het eten van een aantal producten blijkt dat deze bacterieel verontreinigd zijn. Het verantwoordelijke bedrijf haalt tonnen producten terug uit de markt. Ondanks uitgebreid onderzoek kan het bedrijf de precieze bron van de besmetting niet achterhalen.

Een overheidsinstantie breidt de schaal van de terughaalactie uit naar producten die een aantal maanden vóór het aan het licht komen van de contaminatie werden geproduceerd. Daarnaast gelast deze instantie het bedrijf om alle activiteiten stil te leggen bij de productielocatie waar de gecontamineerde producten vandaan komen.

Meer Informatie

Documenten

Download hier alle relevante documenten voor Liabilities

IPID

Vind hier de Information Insurance Protection Documents

Kennis Artikelen

Lees hier onze meest recente kennis artikelen