Milieu Toolkit

Bedrijven worden steeds meer geconfronteerd met milieuaansprakelijkheden. Door een toenemend publiek bewustzijn en strengere milieuwetgeving worden bedrijven vaker aansprakelijk gehouden voor milieuschade.

Om te voorzien in de behoeften van onze klanten is EnviroPro ontwikkeld. EnviroPro is een ruime polis die voldoet aan de veranderende wet- en regelgeving en op maat wordt gemaakt voor onze klanten.

Best Fit & Minimum Premie

Best Fit

Fabrikanten (behalve raffinaderijen): metaalindustrie, chemische bedrijven, voedingsmiddelen en dranken, ...

  • Retail en magazijn
  • Transport en logistiek
  • Power en Utility
  • Afvalbeheer- en verwijderingsfaciliteiten
  • Bouwprojecten en dekmantel voor aannemers
  •  Eigenaars en ontwikkelaars

Minimum Premie

Maximim capaciteit van: €50M,-
Grootte van account: we onderschrijven van grote internationale bedrijven tot lokale SME's.
De minimum premie bedraagt €5.000,-

Diensten

Pier Europe

Ons PIER-netwerk (Pollution Incident and Environmental Response) ondersteunt onze klanten bij het hervatten van de normale bedrijfsvoering en minimaliseert de kosten van sanering en mogelijke aansprakelijkheden. PIER Europe ondersteunt professionele diensten en helpt bij het coördineren van een alomvattende reactie - van grote en catastrofale tot kleine vervuiling en milieu-incidenten.

Behandeling van schade

Alle milieuclaims worden afgehandeld door een specifieke lokale eenheid voor de claim. Milieuclaims kunnen complexe technische uitdagingen bieden en ons claims team wordt ondersteund door getrainde professionals met gespecialiseerde ervaring in milieuclaims en met achtergronden in verzekeringen, rechten, financiën en milieutechniek. Ons lokale claims team wordt ondersteund door een interne consultant over het technische aspect van de claim en werkt samen met de verzekerde en zijn expert om de beste hersteloplossing te vinden en toe te passen.

 

Schadevoorbeelden

Na een brand in een metaalverwerkend bedrijf, blijkt uit onderzoek van de verontreinigingsgraad, dat de waterafvoer van de brand en blusmiddelen de waterzuiveringsinstallatie in het bedrijf van de verzekerde beïnvloedt en dat het omringende leefmilieu wordt verontreinigd.

De milieuaansprakelijkheidsverzekering (Enviropo) van AIG geeft dekking voor sanering, lichamelijke schade en materiële schade veroorzaakt door verontreiniging tijdens en na een brand zoals giftige rook en verontreiniging door verontreinigd bluswater.

Tijdens een verplicht bodemonderzoek wordt verontreiniging van minerale olie ontdekt als gevolg van een graduele lek aan een ondergrondse brandstoftank. Terwijl plotse en accidentele lekken onmiddellijk duidelijk zijn, kan gedurende een langere periode een grotere potentiële blootstelling ontstaan.

De milieuaansprakelijkheidspolis (Enviropro) van AIG dekt graduele verontreiniging, alsook plotse en accidentele verontreiniging.

Meer Informatie

Documenten

Download hier alle relevante documenten voor Liabilities

IPID

Vind hier de Information Insurance Protection Documents

Kennis Artikelen

Lees hier onze meest recente kennis artikelen

Meer Informatie