Expatriate Care Toolkit

Als gevolg van de mondialisering zenden bedrijven steeds vaker hun medewerkers naar het buitenland. Met het oog op deze ontwikkeling hebben bedrijven een hoogwaardige oplossing nodig voor de verzekering van hun kostbaarste goed, hun medewerkers. Tijd in het buitenland doorbrengen kan de nodige risico’s met zich mee brengen. Expatriate care biedt uitgezonden medewerkers en hun gezin uitgebreide dekking, inclusief medische kosten, politieke evacuatie, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand. Deze verzekering is bestemd voor werknemers (en hun gezin) die niet langer onderworpen zijn aan de sociale zekerheid van hun land van origine.

Best Fit & Minimum Premie

Best Fit

Expatriate Care is geschikt voor een hele reeks bedrijven en organisaties met een hoofdkantoor in de Europese Economische Ruimte die overal ter wereld expat medewerkers in dienst hebben. De leeftijdslimiet voor de inschrijving bedraagt 65 jaar, en de verzekerde kan van de voordelen blijven genieten tot hij/zij 75 is. De dekking kan ook gelden voor personen ten laste of kinderen ten laste jonger dan 18 of jonger dan 23 als ze nog voltijds studeren en als ze bij de verzekerde in het gastland wonen

Minimum Premie

Er is geen minimum premie voor dit product. We hebben slechts 3 verzekerde expats (met of zonder familie) per verzekeringnemer nodig.

Product Informatie

Om meer te weten te komen over dekkingen en speciale kenmerken & voordelen van deze verzekering

Meer Informatie

Documenten

Download hier alle relevante documenten voor Accident & Health

IPID

Vind hier de Information Insurance Protection Documents

Kennis Artikelen

Lees hier onze meest recente kennis artikelen