Klachten

Bij AIG België zijn we van mening dat u het verdient om op een beleefde, eerlijke en snelle manier te worden behandeld. Ons doel is om een uitstekende service te bieden aan al onze klanten en relaties.

Als er ooit een gelegenheid is dat u zich in de steek gelaten voelt, laat het ons dan meteen weten, want we hechten veel waarde aan uw feedback. AIG neemt alle klachten van klanten serieus. In eerste instantie kunt u uw zorgen delen met de afdeling waar u mee te maken heeft gehad. 

Om ons te ondersteunen bij het volledig onderzoeken van uw zorgen hebben we de volgende informatie nodig:

  • Uw naam en adres
  • Details over uw klacht, inclusief het soort verzekering dat u hebt, een polisnummer of een andere referentie die we hebben verstrekt
  • Kopieën van correspondentie die u hebt ontvangen met betrekking tot uw klacht
  • Details over hoe u uw klacht zou willen oplossen.

Contactgegevens

AIG Europe S.A. (Belgium Branch)
AIG Europe SA
Complaints
Pleinlaan 11
1050 Brussels

belgium.complaints@aig.com
0032 (0)2 739 9690

U vindt hieronder tevens, ten indicatieve titel, de termijnen en opeenvolgende stadia binnen dewelke uw klacht zal behandeld worden:

Indicatieve termijnen
Stadia
10 werkdagen na ontvangst van uw klacht Verzending van ontvangstbevestiging.
30 dagen na ontvangst van uw klacht   

Verzending van antwoordschrijven

tenzij uw klacht niet kon afgesloten worden omwille van haar complexiteit. In dat geval zal u in principe een wachtbrief ontvangen (zie hieronder).

30 dagen na ontvangst van uw klacht

Verzending van wachtbrief

enkel indien het antwoordschrijven niet kon verzonden worden binnen de 30 dagen na ontvangst van de klacht. Deze wachtbrief zal een toelichting bevatten over waarom er nog geen antwoord kon gegeven worden en wanneer wij verwachten een antwoord te kunnen geven.

Ombudsman van de Verzekeringen
Met klachten betreffende een verzekeringspolis waarop Belgisch recht van toepassing is, kan U ook terecht bij de Ombudsman van de Verzekeringen:

•    Email: info@ombudsman.as
•    Tel: 02 547 58 71
•    Fax: 02 547 59 75
•    Post: Ombudsman des Assurances, square de Meeus 35, 1000 Brussel
•    Website: www.ombudsman.as

Het indienen van een klacht doet geen afbreuk aan de mogelijkheid een gerechtelijke procedure in te stellen.

In het kader van de buitengerechtelijke geschillenregeling, kunnen consumenten, indien zij niet tevreden zijn met het antwoord of geen antwoord ontvingen van de verzekeraar binnen de 90 dagen, zich eveneens richten tot de volgende instanties :

Klachtendienst van de maatschappelijke zetel van AIG te Luxemburg
•    Email : aigeurope.luxcomplaints@aig.com
•    Tel : +352 2700 72 01
•    Post : AIG Europe SA « Service Réclamations Niveau Direction », 35D, Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxemburg
•    Website : www.aig.lu

Commissariat aux Assurances (CAA)
•    Email : reclamation@caa.lu
•    Tel : (+352) 22 69 11 - 1
•    Post : 11 rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg
•    Website : www.caa.lu

Service national du médiateur de la consommation
•    Email : info@mediateurconsommation.lu
•    Tel : (+352) 46 13 11
•    Post : Ancien Hôtel de la Monnaie, 6, rue du Palais de Justice, L-1841 Luxembourg
•    Website : www.mediateurconsommation.lu

Médiateur en Assurances
•    Email : mediateur@aca.lu
•    Tel : (+352) 44 21 44 1
•    Post :Association des compagnies d'assurances et de réassurances du Grand-Duché de Luxembourg (ACA), 12, rue Erasme, L - 1468 Luxembourg
•    Website : www.aca.lu

Verzoeken gericht aan de CAA of één van de Luxemburgse mediatie diensten moeten opgesteld zijn in hetzij het Luxemburgs, het Duits, het Frans of het Engels.

Consumenten die een verzekeringspolis onderschreven via het internet kunnen eveneens gebruik maken van het ODR-platform van de Europese Commissie om tot een buitengerechtelijke oplossing te komen van een geschil en door hier te klikken.