Skip Navigation
 

Goede redenen om voor het International Heatlh Plan (IHP) van AIG te kiezen

De complete reisverzekering

Bij de uitwerken van deze reisverzekering, bestudeerde AIG alle mogelijke risico’s en ontwikkelde op die manier een gepaste dekking.  

Wereldwijd!

Deze verzekering geldt voor verplaatsingen over de hele wereld (met uitzondering van landen in oorlog en landen waartegen sancties gelden).

Voor wie?

Zakenmensen en particulieren (studenten) die in het buitenland zullen verblijven gedurende een langere periode, gaande van 1 maand tot maximum 12 maanden. Indien nodig en aan de vereiste voorwaarden voldaan is, kan deze termijn nog met maximum 12 maanden worden verlengd.


Het International Health Plan kan tot de leeftijd van 65 jaar worden onderschreven.
 

Wat is er verzekerd?

 • Persoonlijke ongevallen
 • Medische kosten in gevolge ongeval of ziekte
 • Bagage en reisongemakken
 • Wettelijke aansprakelijkheid privé leven
 • Bijstand

Voornaamste uitsluitingen

 • Intoxicatie
 • Sporten, inclusief trainingen, beoefend ten professionelen titel of uit hoofde van een bezoldigd contract,
  alsook volgende sporten beoefend als onbezoldigd liefhebber: luchtsporten met uitzondering van ballonvaren • alpinisme • bergbeklimmen • wandelen buiten begaanbare en/of officieel aangeduide paden • jacht op grof wild • skischansspringen • alpineski en/of snowboard en/of langlauf, allen beoefend buiten begaanbare en/of officieel aangeduide pistes • speleologie • rafting • canyoning • bungee jumping • diepzeeduiken • martiale sporten • competitie met gemotoriseerde voertuigen met uitzondering van toeristische rally’s waarvoor geen enkele tijd en/of snelheidsnorm wordt opgelegd • deelname en/of training en/of voorbereidende proeven aan snelheidswedstrijden
 • Ziekte en/of letsel ingevolge een ongeval dat niet stabiel was gedurende een periode van 90 kalenderdagen voorafgaand aan de vertrekdatum van de reis of waarvoor in dezelfde periode medische of paramedische verzorging werd ingesteld of aangepast.
 • Tandzorgen, uitgezonderd tandbreuk
 • Alle reizen welke worden ondernomen tegen het medische advies van een geneesheer
 • Bagage onbeheerd achtergelaten, vergeten en zoekgeraakt, slechte manipulatie van het voorwerp door de verzekerde en/of begunstigde
 • De gevolgen van stakingen aangekondigd voor het vertrek

Deze website biedt slechts een overzicht van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen. Uitsluitend de algemene en bijzondere voorwaarden (“Polisvoorwaarden”) geven een nauwkeurige, juridisch bindende omschrijving van de dekkingen en uitsluitingen.

Het is noodzakelijk om de Polisvoorwaarden, alsook de andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie, grondig door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding, ondertekening of onderschrijving van een verzekeringsovereenkomst.

Duur van de polis

Behoudens andersluidende bepaling in de Polisvoorwaarden, wordt de verzekeringsovereenkomst in principe gesloten voor een beperkte duurtijd en wordt deze niet stilzwijgend verlengd.

Brochures

Belangrijke informatie

Hier vindt u informatie over het verkrijgen van een offerte met berekening van de premie, de algemene en bijzondere voorwaarden en/of andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie, de duurtijd van de verzekeringspolis, het toepasselijk recht en de bevoegde rechtbanken, het indienen van een klacht, het bereiken van de ombudsman, en dergelijke meer.