Skip Navigation
 

Goede redenen om voor het Foreigners Plan (FP) van AIG te kiezen

Uitgebreide verzekering

AIG Foreigners Plan Schengen is bedoeld voor buitenlanders en/of hun familieleden die tijdelijk in één of verschillende Schengenlanden verblijven, het Verenigd Koninkrijk en Ierland inbegrepen. Het voorziet in de terugbetaling van de medische kosten, een waarborg overlijden en blijvende invaliditeit door ongeval, en een bijstandspakket met inbegrip van repatriëring naar het land van herkomst.

Schengen Visa

De Schengenvoorschriften verplichten de personen die een visum aanvragen, een dekking te voorzien ten bedrage van € 30.000 voor medische kosten ten gevolge van een ongeval of ziekte en voor repatriëring. AIG Foreigners Plan Schengen gaat veel verder. Er kan ook, indien gewenst, een verzekeringsattest worden opgesteld, nodig voor aanvraag van het visum.

Voor wie?

AIG Foreigners Plan Schengen is bedoeld voor buitenlanders en/of hun familieleden, die de leeftijd van 65 jaar nog niet hebben bereikt en die tijdelijk in één of verschillende Schengenlanden verblijven, het Verenigd Koninkrijk en Ierland inbegrepen.

Wat is er verzekerd?

  • Medische kosten
  • Bijstand
  • Overlijden en Blijvende Invaliditeit in gevolge een ongeval

Voornaamste uitsluitingen

  • Intoxicatie
  • Sporten, inclusief trainingen, beoefend ten professionelen titel of uit hoofde van een bezoldigd contract,
    alsook volgende sporten beoefend als onbezoldigd liefhebber: luchtsporten met uitzondering van ballonvaren • alpinisme • bergbeklimmen • wandelen buiten begaanbare en/of officieel aangeduide paden • jacht op grof wild • skischansspringen • alpineski en/of snowboard en/of langlauf, allen beoefend buiten begaanbare en/of officieel aangeduide pistes • speleologie • rafting • canyoning • bungee jumping • diepzeeduiken • martiale sporten • competitie met gemotoriseerde voertuigen met uitzondering van toeristische rally’s waarvoor geen enkele tijd en/of snelheidsnorm wordt opgelegd • deelname en/of training en/of voorbereidende proeven aan snelheidswedstrijden
  • Ziekte en/of letsel ingevolge een ongeval dat niet stabiel was gedurende een periode van 90 kalenderdagen voorafgaand aan de vertrekdatum van de reis of waarvoor in dezelfde periode medische of paramedische verzorging werd ingesteld of aangepast.
  • Tandzorgen, uitgezonderd tandbreuk
  • Alle reizen welke worden ondernomen tegen het medische advies van een geneesheer

 

Deze website biedt slechts een overzicht van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen. Uitsluitend de algemene en bijzondere voorwaarden (“Polisvoorwaarden”) geven een nauwkeurige, juridisch bindende omschrijving van de dekkingen en uitsluitingen.

Het is noodzakelijk om de Polisvoorwaarden, alsook de andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie, grondig door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding, ondertekening of onderschrijving van een verzekeringsovereenkomst.

Duur van de polis

AIG Foreigners Plan Schengen dekt de buitenlandse verzekerde voor een periode van maximaal 6 maanden. De inwerkingtreding van de dekking, in geval het visum niet tijdig wordt uitgereikt, mag maximaal 30 dagen worden uitgesteld ten opzichte van de datum waarop de verzekeringspolis van kracht wordt. De stempel op het visum die de datum aangeeft waarop men het Schengengebied is binnengekomen, is de begindatum van de dekkingsperiode voor de duur die in de verzekeringspolis wordt vermeld.

Brochures

Belangrijke informatie

Hier vindt u informatie over het verkrijgen van een offerte met berekening van de premie, de algemene en bijzondere voorwaarden en/of andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie, de duurtijd van de verzekeringspolis, het toepasselijk recht en de bevoegde rechtbanken, het indienen van een klacht, het bereiken van de ombudsman, en dergelijke meer.