All Risks Electronics

Risico dekking voor materiële schade aan allerlei elektrische en elektronische toestellen

 

Details

Verzekerd

 • Diefstal of poging tot diefstal: op voorwaarde dat sporen van inbraak worden vastgesteld en dat de politie een proces-verbaal heeft opgemaakt
 • De werking van de elektriciteit
 • De werking van de natuurkrachten of water
 • Neerstorten van luchtvaartuigen, botsen,  storen, instorten van gebouwen of binnendringen van een vreemd voorwerp
 • Stilvallen of de gebrekkige werking van de airconditioning-installaties
 • Werking van rook, roet, vochtigheid of corrosie
 • Onhandigheid, nalatigheid, onervarenheid of kwaadwilligheid van personeelsleden van de verzekerde of van derden
 • Constructiefouten of materiaalgebreken niet bespeurbaar van buiten uit

Optionele uitbreidingen

 • Brand, ontploffing of bliksem, m.i.v. verdwijningen en beschadigingen te wijten aan blussings- en reddingswerken
 • Ontijdig inwerkingtreden van de automatische brandbeschermingsmechanismen
 • Overstromingen

Voor wie?

Voor elke onderneming, ongeacht de grootte of industrie

Voornaamste Uitsluitingen

 • Esthetische schade
 • Barsten en deuken
 • Schade door experimenten
 • Oneigenlijk gebruik van de toestellen

Voornaamste Uitsluitingen & Belangrijke Informatie

Deze website biedt slechts een overzicht van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen. Uitsluitend de algemene en bijzondere voorwaarden (“Polisvoorwaarden”) geven een nauwkeurige, juridisch bindende omschrijving van de dekkingen en uitsluitingen. Het is noodzakelijk om de Polisvoorwaarden, alsook de andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie, grondig door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding, ondertekening of onderschrijving van een verzekeringsovereenkomst.

Belangrijke Informatie

Hier vindt u informatie over het verkrijgen van een offerte met berekening van de premie, de algemene en bijzondere voorwaarden en/of andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie, de duurtijd van de verzekeringspolis, het toepasselijk recht en de bevoegde rechtbanken, het indienen van een klacht, het bereiken van de ombudsman en meer.