Skip Navigation
 

Goede redenen om voor de CargoGuard verzekering van AIG te kiezen

Opkomende markten

Goederen steken de grens over via land, zee of in de lucht, wat het bijzonder moeilijk maakt om de controle te behouden. Door de globalisering is handel met minder ontwikkelde landen een realiteit geworden; hierbij vormen een slechte logistieke infrastructuur en diefstal een bedreiging voor de levering van de goederen.  

Uw risico's beheren

AIG voorziet in een risicopreventie service (Marine Loss Control Engineering) waardoor onze klanten kunnen terugvallen op specialisten die hun risico’s monitoren en werken aan het terugdringen van potentiële schade of verlies.

“International” maakt deel uit van onze naam

AIG weet technische efficiëntie en een pragmatische aanpak te combineren, terwijl ons breed internationaal netwerk ons in staat stelt om de best mogelijke bescherming van de activa van onze klanten en van hun bedrijfsimago te garanderen.  

Verwachtingen inlossen

Technologische vooruitgang heeft hoge verwachtingen gecreëerd bij de consumenten wat betreft fabricage en levering. Supplychains dienen beschermd te worden tegen mogelijke onderbrekingen en tegen de negatieve impact ervan op de loyaliteit van klanten, de bedrijfsreputatie en cashflow.  

Een rijk gamma aan verzekeringsoplossingen

AIG biedt transportverzekeringen in verschillende vormen: van deur tot deur, warenhuis tot warenhuis, over zee, land, in de lucht of per trein en dit voor grondstof tot eindproduct. Wij verzekeren regelmatig projecten die duizenden kilometers verwijderd zijn van de thuisbasis van onze klant.  

Schadebeheer en dienstverlening, onze sterkte

AIG legt zich toe op het opbouwen van sterke en langdurende klantenrelaties. Onze klanten kunnen beroep doen op onze dienstverlening en schadebeheerders in onze kantoren wereldwijd verspreid, inclusief alle belangrijke opkomende markten, waardoor een uniforme en vertrouwde ervaring gegarandeerd wordt.      

Voor wie?

CargoGuard is geschikt voor een hele reeks ondernemingen die goederen nationaal en internationaal vervoeren. Het gaat o.a. om producenten, leveranciers, exporteurs, importeurs, groothandelaars en kleinhandelaars. 

Wat is er verzekerd?

Bescherming tegen:

 • Niet-levering
 • Diefstal
 • Algemene averij
 • Geretourneerde goederen / zendingen
 • Verliezen of schade ingevolge stakingen, oorlogen, oproer en onlusten, tijdens het vervoer ter zee of in de lucht
 • Risico’s bij tentoonstelling: dekking tijdens de totale duur van de tentoonstelling  

 

Bij:

 • Laden en lossen
 • Opslag tijdens de transit
 • Overslag
 • Inspectie door de douane
 • Verborgen schade die tot 30 dagen na de levering ontdekt wordt

 

Bijkomende uitgaven:

 • Kosten voor nazenden: kosten voor het lossen, opslaan en nazenden van goederen die bij de transit tegengehouden werden
 • Verwijderen van afval: kosten voor het verwijderen en verwerken van beschadigde goederen

 

Optionele modules:

Monsters voor handelsvertegenwoordigers / instrumenten en uitrusting van technici

 • Omvat instrumenten en uitrusting op de locatie en in de voertuigen
 • Volledige dekking in privéwoningen en hotelkamers 's nachts
 • Monsters bij transit

 

 

 

 

 

Voornaamste uitsluitingen

 • Eigen gebrek
 • Vertraging

Deze website biedt slechts een overzicht van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen. Uitsluitend de algemene en bijzondere voorwaarden (“Polisvoorwaarden”) geven een nauwkeurige, juridisch bindende omschrijving van de dekkingen en uitsluitingen.

Het is noodzakelijk om de Polisvoorwaarden, alsook de andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie, grondig door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding, ondertekening of onderschrijving van een verzekeringsovereenkomst.

Belangrijke informatie

Hier vindt u informatie over het verkrijgen van een offerte met berekening van de premie, de algemene en bijzondere voorwaarden en/of andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie, de duurtijd van de verzekeringspolis, het toepasselijk recht en de bevoegde rechtbanken, het indienen van een klacht, het bereiken van de ombudsman, en dergelijke meer.