Skip Navigation
 

De verzekering Terrorism, Sabotage en Political Violence van AIG is speciaal ontworpen om risico’s op sabotage, terrorisme, muiterij, rebellie, opstand en staatsgreep (exclusief (burger)oorlog) te dekken. Deze verzekering is gericht op bedrijven die geconfronteerd worden met deze risico’s die niet gedekt worden door standaardverzekeringen. Dekking voor staking, rellen, burgerlijke onrust kan opgenomen worden bij onderschrijving.

Voor wie?

Bedrijven die actief zijn in landen met een hoog risico op terrorisme en politieke onrust

Wat is er verzekerd?

Volgende incidenten kunnen gedekt worden, op een primaire of excess basis:

 • Sabotage
 • Terrorisme
 • Muiterij
 • Rebellie
 • Opstand
 • Staatsgreep
 • Materiële schade
 • Bedrijfsschade

 

Voornaamste uitsluitingen

 • Oorlog en burgeroorlog
 • Opeising en nationalisering
 • Nucleaire reactie en nucleaire straling
 • Pijpleidingen en distributielijnen
 • Asbestverwijdering
 • Ondergrondse mijnen
 • Dammen en tunnels

Deze website biedt slechts een overzicht van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen. Uitsluitend de algemene en bijzondere voorwaarden (“Polisvoorwaarden”) geven een nauwkeurige, juridisch bindende omschrijving van de dekkingen en uitsluitingen.

Het is noodzakelijk om de Polisvoorwaarden, alsook de andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie, grondig door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding, ondertekening of onderschrijving van een verzekeringsovereenkomst.

Documentatie

Belangrijke informatie

Hier vindt u informatie over het verkrijgen van een offerte met berekening van de premie, de algemene en bijzondere voorwaarden en/of andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie, de duurtijd van de verzekeringspolis, het toepasselijk recht en de bevoegde rechtbanken, het indienen van een klacht, het bereiken van de ombudsman, en dergelijke meer.