Skip Navigation
 

De verzekering Property Performance is een geavanceerd verzekeringsproduct voor materiële schade en bedrijfsschade, voor middelgrote tot grote bedrijven.
 

Voor wie?

 • Middelgrote tot grote bedrijven
 • Verzekerde bedragen tussen 50 000 000 € en 750 000 000 €
 • Voor zowel lokaal, internationaal als wereldwijd opererende bedrijven zetten wij ons in om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen
   

Wat is er verzekerd?

 • All-risk dekking voor materiële schade en bedrijfsschade
 • Uitgebreide dekking waaronder volledige uitkering bij diefstal zonder braak
 • Volledige vervangingskosten zonder toepassing van de evenredigheidsregel
 • Volledige dekking voor brandschade na een terroristische aanslag
 • Schade voor bedrijfsonderbreking wordt uitgekeerd op basis van wat groter is: verlies van Bruto Winst (Gross Profits) of Bruto Inkomsten (Gross Earnings)

 

Optionele uitbreidingen

 • Cyberdekking: schade aan elektronische gegevens en media veroorzaakt door ongeautoriseerde toegang, ongeoorloofd gebruik, een kwaadaardige code of vandalisme en opzettelijk wangedrag
 • Bodemsanering: We vergoeden redelijke en noodzakelijke kosten die u maakt voor het verwijderen, wegvoeren of opruimen van de daadwerkelijke aanwezigheid van vervuilende stoffen of verontreinigingen uit bodem of water op een gedekte locatie, wanneer deze bodem en dit water is verontreinigd of vervuild door een Gedekt Gevaar op een gedekte locatie
 • Uitvallen van apparatuur, inclusief elektrische en mechanische uitval en computeruitval
 • “Upgrade to green”: heropbouw van beschadigde eigendommen met gecertificeerde groene materialen
 • Volledige dekking voor diefstal, inclusief diefstal als er geen zichtbare braaksporen zijn

 

Voornaamste uitsluitingen

• Geld, kunstvoorwerpen, bont, juwelen, edele metalen
• Land, iedere substantie in of op het land,
• Booreilanden, platforms
• Vaartuigen, vliegtuigen, satellieten en ruimtevaartuigen,
• Transmissie- en distributielijnen
• Terrorisme
• Nucleaire reactie of straling
• Oorlog
• Asbestverwijdering
• Elke frauduleuze of oneerlijke handeling
• Voorraad of materialen in fabricage of verwerking
• Roest, corrosie, erosie  

Deze website biedt slechts een overzicht van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen. Uitsluitend de algemene en bijzondere voorwaarden (“Polisvoorwaarden”) geven een nauwkeurige, juridisch bindende omschrijving van de dekkingen en uitsluitingen.

Het is noodzakelijk om de Polisvoorwaarden, alsook de andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie, grondig door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding, ondertekening of onderschrijving van een verzekeringsovereenkomst.

Belangrijke informatie

Hier vindt u informatie over het verkrijgen van een offerte met berekening van de premie, de algemene en bijzondere voorwaarden en/of andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie, de duurtijd van de verzekeringspolis, het toepasselijk recht en de bevoegde rechtbanken, het indienen van een klacht, het bereiken van de ombudsman, en dergelijke meer.