Skip Navigation
 

Alle risico dekking voor materiële schade aan allerlei elektrische en elektronische toestellen (bureaumaterieel, labomaterieel, medisch materieel…). Het bureaumaterieel wordt doorgaans onderverdeeld in bureauticamaterieel (faxen, kopieerapparaten, …) enerzijds en vast en draagbaar informatica-materieel anderzijds.

Voor wie?

Voor elke onderneming, van gelijk welke grootte of industrie

Wat is er verzekerd?

 • diefstal of poging tot diefstal: op voorwaarde dat sporen van inbraak worden vastgesteld en dat de politie een proces-verbaal heeft opgemaakt;
 • de werking van de elektriciteit;
 • de werking van de natuurkrachten of van het water;
 • het neerstorten van luchtvaartuigen, het botsen, het storen, het instorten van gebouwen of het binnendringen van een vreemd voorwerp;
 • het stilvallen of de gebrekkige werking van de airconditioning-installaties;
 • de werking van rook, roet, vochtigheid of corrosie;
 • onhandigheid, nalatigheid, onervarenheid of kwaadwilligheid van personeelsleden van de verzekerde of van derden;
 • constructiefouten of materiaalgebreken niet bespeurbaar van buiten uit

 

Optionele uitbreidingen

 • Brand, ontploffing of bliksem, met inbegrip van de verdwijningen en beschadigingen te wijten aan blussings- en reddingswerken;
 • het ontijdig inwerkingtreden van de automatische brandbeschermingsmechanismen;
 • overstromingen.

Voornaamste uitsluitingen

 • Esthetische schade
 • Barsten en deuken
 • Schade door experimenten
 • Oneigenlijk gebruik van de toestellen

Deze website biedt slechts een overzicht van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen. Uitsluitend de algemene en bijzondere voorwaarden (“Polisvoorwaarden”) geven een nauwkeurige, juridisch bindende omschrijving van de dekkingen en uitsluitingen.

Het is noodzakelijk om de Polisvoorwaarden, alsook de andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie, grondig door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding, ondertekening of onderschrijving van een verzekeringsovereenkomst.

Belangrijke informatie

Hier vindt u informatie over het verkrijgen van een offerte met berekening van de premie, de algemene en bijzondere voorwaarden en/of andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie, de duurtijd van de verzekeringspolis, het toepasselijk recht en de bevoegde rechtbanken, het indienen van een klacht, het bereiken van de ombudsman, en dergelijke meer.