Skip Navigation
 

Goede redenen om voor de Milieurisico’s verzekering van AIG te kiezen

Opkomend risico

Bedrijven worden steeds vaker geconfronteerd met een strengere Europese milieuwetgeving die nieuwe concepten introduceerde zoals schade aan de biodiversiteit en strengere saneringsvereisten.Dit betekent dat de potentiële milieuaansprakelijkheid van bedrijven is toegenomen, ook al blijven hun activiteiten dezelfde.

Een grote gesensibiliseerde markt

Ondernemingen in alle sectoren en van elke omvang worden geconfronteerd met milieuaansprakelijkheid. Het wettelijk kader waarin zowel bedrijven als de bevoegde overheidsinstellingen moeten opereren, duidt op een stijging van het aantal milieuschaden alsook de kostprijs hiervan. Dit in combinatie met de media-aandacht die een groter bewustzijn voor milieuproblemen gecreëerd heeft bij ondernemingen, investeerders en klanten.

Bestuurders en managers persoonlijk aansprakelijk

Na een milieu-incident worden ook individuen geconfronteerd met mogelijke persoonlijke vervolging. Sommige lokale voorschriften kunnen zelfs bestuurders en managers persoonlijk
aansprakelijk stellen voor de schade.

Internationale opportuniteiten

De milieuwetgeving verschilt van land tot land en de Europese Milieurichtlijn werd op verschillende manieren omgezet – in sommige landen (zoals Spanje, Portugal, Slovakije en Tsjechië) zou het kunnen dat bedrijven moeten aantonen dat zij hun milieurisico’s hebben afgedekt via een financiële zekerheid (zoals een lokale milieupolis) alvorens zij in dat land operationeel mogen worden.

EnviroPro/Polis Milieuverontreiniging

 

 

 

Doelmarkt

 • Fabrikanten en industriële vestigingen
 • Opslag van bulk goederen en magazijnen
 • Centra voor de behandeling en verwerking van afval
 • Commerciële centra, inbegrepen ziekenhuizen, winkelcentra, laboratoria, hotels en wooncentra
 • Nationale bedrijven en multinationals

 

Er wordt dekking verleend voor:

 • Herstellen en verhelpen van de biodiversiteitsschade aan eigendommen van derden
 • Verdediging en schatting van de schade aan de biodiversiteit
 • Beperken van de schade om een verergering van de milieuschade te voorkomen
 • Schade door zowel graduele, als plotse en accidentele verontreiniging
 • Saneringskosten (op en buiten het terrein) met inbegrip van de herstel- en heropbouwkosten van roerende en onroerende goederen die tijdens de sanering beschadigd raakten
 • Lichamelijk letsel en stoffelijke schade aan derden ten gevolge van een verontreiniging

 

Bijkomende dekking kan afgesloten worden voor:

 • Bedrijfsschade
 • Milieuschade veroorzaakt door het transport van goederen
 • Milieuaansprakelijkheid van aannemers, inbegrepen het werk uitgevoerd door onderaannemers

 

Voornaamste uitsluitingen

 • Opzet door anderen dan werknemers
 • Boetes
 • Nucleaire risico's
 • Oorlog
 • Terrorisme

 

 

 

 

Deze website biedt slechts een overzicht van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen. Uitsluitend de algemene en bijzondere voorwaarden (“Polisvoorwaarden”) geven een nauwkeurige, juridisch bindende omschrijving van de dekkingen en uitsluitingen.

Het is noodzakelijk om de Polisvoorwaarden, alsook de andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie, grondig door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding, ondertekening of onderschrijving van een verzekeringsovereenkomst.

PIER Europa

AIG’s ongeëvenaard bijstand netwerk dat bij milieuverontreiniging of milieu-incidenten betrouwbare en gespecialiseerde bijstand biedt wanneer ondernemingen deze het meest nodig hebben.


Hoe een milieuvervuiling melden aan PIER Europe?

Bel de PIER Europe hotline +44 (0)1273 400965 die 24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar is, geef uw contactinformatie op en een korte beschrijving van het incident.

Belangrijke informatie

Hier vindt u informatie over het verkrijgen van een offerte met berekening van de premie, de algemene en bijzondere voorwaarden en/of andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie, de duurtijd van de verzekeringspolis, het toepasselijk recht en de bevoegde rechtbanken, het indienen van een klacht, het bereiken van de ombudsman, en dergelijke meer.