Skip Navigation
 

Goede redenen om voor de verzekering BA Uitbating van AIG te kiezen

Op maat gemaakte oplossingen

AIG is één van de leidende verzekeraars op het gebied van aansprakelijkheidsverzekeringen. Of het nu gaat om de bedrijfsaansprakelijkheid van internationaal of nationaal opererende productie- of handelsbedrijven, AIG komt met een passende op maat gemaakte verzekeringsoplossing.

Wereldwijde expertise

De combinatie van professionaliteit, kennis, ervaring en een flexibele en pragmatische aanpak maakt het voor ons mogelijk om binnen onze doelgroepen onderscheidend te zijn. Onze wereldwijde vertegenwoordiging stelt ons in staat om internationale programma’s, alsmede complexe aansprakelijkheidsrisico’s te kunnen behandelen.

Voor wie?

Productie- en handelsbedrijven, in onder meer volgende segmenten:

 • Voedings- en drankenindustrie
 • Metaalindustrie
 • Kunststofindustrie
 • Verpakkingsindustrie
 • Machine- en apparatenbouw
 • Consumentenproducten
 • Chemie

 

Daarnaast richten wij ons op de volgende niet-industriële risico’s:

 • Vastgoed
 • Retail
 • Hotels
 • Uitzendbureau’s
 • Financiële instellingen

 

Wat is er verzekerd?

Standaarddekking omvat bedrijfs-, producten-, diensten- en plotselinge milieu-aansprakelijkheid.

 • Wereldwijde dekking, dus ook voor U.S.-export
 • Opzet internationale programma’s
 • Medeverzekering buitenlandse vestigingen
 • Excessdekkingen
 • Begeleiding door loss control engineers

Optionele dekkingsuitbreidingen:

 • Zuivere financiële schade/financiële niet-gevolgschade (DINC)
 • Recallkosten
 • Uit- en inbouwkosten

 

 

Voornaamste uitsluitingen

 • Schade door opzet, bepaalde zware fouten
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Schadelijke stoffen zoals asbest, tabak, BSE/TSE, lood, syllica, GMO etc
 • Boetes, contractuele boetes
 • Nucleaire straling
 • Oorlog en terrorisme
 • Motorrijtuigen
 • Brand, ontploffing
 • Objectieve aansprakelijkheid
 • Graduele pollutie
 • Discriminatie
 • Beroepsziekten

Deze website biedt slechts een overzicht van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen. Uitsluitend de algemene en bijzondere voorwaarden (“Polisvoorwaarden”) geven een nauwkeurige, juridisch bindende omschrijving van de dekkingen en uitsluitingen.

Het is noodzakelijk om de Polisvoorwaarden, alsook de andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie, grondig door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding, ondertekening of onderschrijving van een verzekeringsovereenkomst.

Belangrijke informatie

Hier vindt u informatie over het verkrijgen van een offerte met berekening van de premie, de algemene en bijzondere voorwaarden en/of andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie, de duurtijd van de verzekeringspolis, het toepasselijk recht en de bevoegde rechtbanken, het indienen van een klacht, het bereiken van de ombudsman, en dergelijke meer.