Skip Navigation
 

Liabilities

BA Uitbating

Deze verzekering omvat bedrijfs-, producten-, diensten- en plotselinge milieu-aansprakelijkheid.

Productcontaminatie

Ruime dekkingsmogelijkheden wat betreft het terughalen van producten na onvoorziene of opzettelijke aantasting van het product. Deze verzekering voorziet in dekking van financiële verliezen na een terughaalactie en in advies en bijstand.