Skip Navigation
 

Goede redenen om voor de Kidnap and Ransom verzekering van AIG te kiezen

Groeikansen optimaal benutten

Bedrijven investeren in en werken met nieuwe en opkomende markten te allen tijde. Het Midden-Oosten en Afrika ondergaan ongekende expansie en groei. Latijns-Amerika wordt een gevestigde handelspartner, terwijl China en het Verre-Oosten bouwen op een sterke handelsreputatie. Naarmate de voetafdruk van een bedrijf uitbreidt, breidt ook de dekking die we voorzien uit.

Wereldwijde dekking

Bedrijven zijn over de hele wereld gevestigd zijn en doen overal zaken. Mensen reizen meer en meer, zowel voor zaken als in hun vrije tijd. AIG biedt een consistente en flexibele dekking, waar de klant ook opereert. Onze polis is een overkoepelende polis, dus voegen
we geen onnodige beperkingen toe aan onze algemene voorwaarden. Alle bestemmingen waar uw werkgevers naartoe reizen zijn dus gedekt.

Zorgplicht

Elk bedrijf heeft een zorgplicht ten aanzien van zijn werknemers – niet enkel voor expats, maar ook voor diegene die reizen, hun lokale werknemers, onderaannemers/toeleveranciers en zelfs hun families. Ondernemingen moeten laten zien dat ze alle stappen ondernomen hebben om tegemoet te komen aan de noden van hun medewerkers met betrekking tot hun gezondheid, veiligheid, beveiliging en welzijn. De analyse en het verzekeren van het ontvoeringsrisico kadert dus volledig in deze verplichting.

Deskundige bijstand tijdens een crisis

Onze preventie en response diensten worden verschaft door NYA International, een wereldwijd toonaangevende crisis response consultant. NYA International behandelt wereldwijd jaarlijks 80 tot 100 zaken van ontvoering voor losgeld, afpersing, hechtenis, piraterij, noodevacuatie en andere gerelateerde veiligheidsincidenten.

Voor wie?

Kidnap and ransom verzekering werd gemaakt voor bedrijven wiens werknemers reizen voor businessdoeleinden of in hoge risicogebieden gevestigd zijn. AIG is bereid om bedrijven van alle sectoren en alle groottes te onderschrijven.

 

Wat is er verzekerd?

  • Losgeld
  • Verloren losgeld
  • Response consultants
  • Burgerlijke aansprakelijkheid
  • Bijkomende uitgaven
  • Overlijden- en verminkingskapitaal

 

 

 

Voornaamste uitsluitingen

  • Een frauduleuze, oneerlijke, illegale of strafrechtelijk strafbare daad of poging begaan door de verzekerde of diens bestuurders
  • Gebeurtenissen die voor het begin van de polis hebben plaatsgevonden
  • Eigendom afgestaan in of buiten de lokalen van de verzekerde behalve indien het eigendom afgestaan werd door de person die het losgeld overbracht

Deze website biedt slechts een overzicht van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen. Uitsluitend de algemene en bijzondere voorwaarden (“Polisvoorwaarden”) geven een nauwkeurige, juridisch bindende omschrijving van de dekkingen en uitsluitingen.

Het is noodzakelijk om de Polisvoorwaarden, alsook de andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie, grondig door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding, ondertekening of onderschrijving van een verzekeringsovereenkomst.

Duur van de polis

Behoudens andersluidende bepaling in de polisvoorwaarden, wordt de verzekeringsovereenkomst in principe gesloten voor een duurtijd van 1 jaar met stilzwijgende verlenging en met opzegmogelijkheid overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Er kunnen ook polissen worden afgesloten voor kortere termijnen (minstens 1 dag).

Over NYA International

NYA International is een gespecialiseerde crisispreventie en response consultancy, die sinds 1990 operationeel is en klanten helpt bij het verminderen van hun blootstelling aan en het managen van incidenten zoals ontvoering voor losgeld, afpersing, illegale opsluiting, piraterij, noodevacuatie, opzettelijk contaminatie van producten en andere gerelateerde veiligheidsproblemen.

Wanneer een incident zich voordoet, garanderen de crisisconsultants van AIG onmiddellijke reactie en advies aan het crisismanagementteam van de klant en aan de familie van het slachtoffer, gedurende de volledige duur van het incident om hen te helpen het incident succesvol het hoofd te bieden en op te lossen.

AIG beschikt over het enige response team dat tot vier consultants kan inzetten bij melding van een incident: twee naar de hoofdzetel van de verzekeringnemer en twee naar de locatie van het incident om onze klanten maximale ondersteuning te bieden tijdens de kritische eerste fases van een crisis.

 

Belangrijke informatie

Hier vindt u informatie over het verkrijgen van een offerte met berekening van de premie, de algemene en bijzondere voorwaarden en/of andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie, de duurtijd van de verzekeringspolis, het toepasselijk recht en de bevoegde rechtbanken, het indienen van een klacht, het bereiken van de ombudsman, en dergelijke meer.