Skip Navigation
 

Goede redenen om voor de Investment Management verzekering van AIG te kiezen

Dekt onzekerheid

De verschillende aansprakelijkheden van een fonds verzekeren door middel van individuele producten van verschillende verzekeringsmaatschappijen kan tot kopzorgen leiden wanneer de verantwoordelijkheid over hen verdeeld moet worden. Daarnaast kunnen er problemen opduiken omwille van verschillen tussen de polisbepalingen, voorwaarden, limieten en vrijstellingen.

AIG’s oplossing

Om het risico op deze eventuele problemen te reduceren, biedt AIG een allesomvattend en overkoepelend product voor investeringsmanagers, adviseurs en fondsen aan. Op deze manier worden problemen met betrekking tot het toewijzen van aansprakelijkheid tussen verzekeraars, verschillende clausulering, definities, uitsluitingen, vrijstellingen en voorwaarden vermeden. Het reduceert tevens het risico op ontbrekende dekkingen.

Voor wie?

Vermogensbeheerders, beleggingsfondsen, hedge funds en investeringsmaatschappijen

Wat is er verzekerd?

Investment Management verzekering dekt:

  • Automatische dekking van erkende personen, externe bestuurders, echtgenoten en wettelijk samenwonenden, bewindvoerders en executors
  • Automatische dekking van nieuwe fondsen en filialen, op voorwaarde dat het fonds of het filiaal in kwestie aan de vooraf opgestelde criteria voldoet
  • Automatische dekking van aansprakelijkheid voor onderaannemers
  • Emergency kosten
  • Kosten voor hoorzittingen
  • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering en verdedigingskosten ten gevolge van investeringsadviezen
  • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering, dekking van bestuurdersaansprakelijkheid en verdedigingskosten bij het besturen van een beleggingsfonds
  • Bestuurdersaansprakelijkheid en verdedigingskosten
  • Fraude – beschermt de onderneming en het fonds tegen directe financiële verliezen als gevolg van ontrouw door werknemers of criminele activiteiten van derden

 

Deze website biedt slechts een overzicht van de voornaamste dekkingen. Uitsluitend de algemene en bijzondere voorwaarden (“Polisvoorwaarden”) geven een nauwkeurige, juridisch bindende omschrijving van de dekkingen en uitsluitingen.

Het is noodzakelijk om de Polisvoorwaarden, alsook de andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie, grondig door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding, ondertekening of onderschrijving van een verzekeringsovereenkomst.