Skip Navigation
 

Goede redenen om voor de Fraudeverzekering van AIG te kiezen

Bescherming van meer dan geld alleen

Wij beschermen bedrijven omdat we weten dat financieel verlies niet het enige gevolg is van fraude. Echte bescherming zorgt ook voor assistentie om teleurgestelde klanten te behouden en beschadigde merken en werknemersmoraal te herstellen.

Bescherming tegen insiders

Het is moeilijk om te aanvaarden dat eigen personeel zou kunnen stelen. Jammer genoeg is het zo dat het meest vertrouwde en senior personeel de kennis heeft om de beveiliging te omzeilen en goed verborgen fraudesystemen op te zetten.

Misdaad en de wereldeconomie

Door het internet kunnen criminelen aanvallen van overal ter wereld, wat het moeilijker maakt om hen op te sporen. Ze slagen er steeds in beveiligingssystemen en - software een stap voor te zijn. Een fraudeverzekering biedt financiële ondersteuning zonder de noodzaak om de criminelen voor het gerecht te brengen.

Experten om de kern van het probleem te achterhalen

Onze dekking biedt toegang tot onderzoeksdeskundigen die de grootte van de schade en de manier waarop het gebeurd is, onderzoeken. De deskundigen staan het management professioneel bij en het proces wordt versneld. Het onderzoek helpt ook gelijkaardige incidenten in de toekomst te vermijden en bevordert het vertrouwen.

Voor wie?

Voor ondernemingen van elke grootte en met elke activiteit. Onze Fraude verzekering is op maat gemaakt om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de noden van verenigingen, private en beursgenoteerde ondernemingen, alsook van financiële instellingen

Wat is er verzekerd?

 • Diefstal van contant geld of geldwaarden
 • Diefstal van elektronisch geld of effecten door frauduleuze overdracht van fondsen
 • Diefstal van bedrijfsmiddelen door computercriminaliteit
 • Fysieke beschadiging of verdwijning van geld of geldwaarden
 • Vervalsing van naam en/of handtekening
 • Frauduleuze aanpassing van betalingsmiddelen of -instructies
 • Vervalsing van documenten
 • Kredietkaartfraude

 

Uitbreidingen

 • Gebruik van onderzoeksexperten
 • Reconstructiekosten
 • Nieuwe entiteiten, opgericht of verworven
 • Contractuele boetes
 • Te verkrijgen of te betalen rente
 • Zorg, beheer & toezicht
 • Verlies uit bankkluis

 

 

Voornaamste uitsluitingen

 • Verschillen in inventarisatie
 • Oorlog, terrorisme, radioactiviteit
 • Intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen
 • Ontvoering of afpersing
 • Bestuurders
 • Referentie-aandeelhouders
 • Indirecte of gevolgschade
 • Brandstichting
 • Boetes
 • Kosten en uitgaven
 • Vrijwillige handelingen
 • Schade na kennis van eerdere diefstal of fraude

Deze website biedt slechts een overzicht van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen. Uitsluitend de algemene en bijzondere voorwaarden (“Polisvoorwaarden”) geven een nauwkeurige, juridisch bindende omschrijving van de dekkingen en uitsluitingen.

Het is noodzakelijk om de Polisvoorwaarden, alsook de andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie, grondig door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding, ondertekening of onderschrijving van een verzekeringsovereenkomst.

Belangrijke informatie

Hier vindt u informatie over het verkrijgen van een offerte met berekening van de premie, de algemene en bijzondere voorwaarden en/of andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie, de duurtijd van de verzekeringspolis, het toepasselijk recht en de bevoegde rechtbanken, het indienen van een klacht, het bereiken van de ombudsman, en dergelijke meer.