Skip Navigation
 

Goede redenen om voor de Employment Practices Liability verzekering van AIG te kiezen

Werknemers worden meer en meer omstreden

Onze ervaring toont dat het aantal rechtszaken met betrekking tot tewerkstelling stijgt. Daarnaast weten we ook dat bedrijven in realiteit met veel meer werknemersacties te kampen hebben en dat vele ervan in onderling overleg afgehandeld worden.

Groeiende wetgeving

Vandaag is er een uitgebreide wetgeving die bedrijven moeten naleven zoals discriminatiewetgeving met betrekking tot leeftijd, religie of geslacht. De EPL verzekering helpt het bedrijf en het management te beschermen door tegemoet te komen aan schade, bepaalde veroordelingen, schikkingen en verdedigingskosten voor verschillende types van inbreuken.

Beheren van uw reputatie

Een publieke rechtszaak is slecht voor de reputatie van een bedrijf en zijn bestuurders.
Onze klanten kunnen beroep doen op kwalitatieve Public Relations begeleiding om een communicatiestrategie uit te denken en te implementeren die zal helpen om hun imagoschade te beperken.

De financiële kosten stijgen

Rechtszaken worden steeds duurder. Bedrijven hebben ook nood aan dekking van verdedigingskosten. Als ze de rechtszaak verliezen, dienen ze eventueel ook schadevergoedingen aan werknemers te betalen.

Kan uw management alles opvolgen?

Er wordt veel verwacht van werkgevers bij het behandelen van werknemersacties. De bewijslast ligt bij werkgevers. Strikte procedures moeten gevolgd worden om de zaak niet
vanaf het begin te verliezen. Het betreft enorm veel administratie en daarom zou het management bescherming tegen onschuldige vergissingen moeten overwegen.

Voor wie?

Alle soorten bedrijven, ongeacht grootte of sector. Ons EPL product is op maat gemaakt om tegemoet te komen aan de noden van verenigingen, beursgenoteerde en private bedrijven, alsook van financiële instellingen.

Wat is er verzekerd?

 • Schade,
 • onderzoekskosten,
 • gevolgen van veroordelingen en schikkingen,
 • verdedigingskosten van bedrijven, individuen en bestuurders ten gevolge van een tewerkstellingsfout.

 

Aanvullende dekkingen

 • Uitloopperiode  (36 maanden)
 • Reputatieschade
 • Nieuwe filialen

 

 

 

Voornaamste uitsluitingen

 • Opzettelijk handelen of nalaten
 • Collectief ontslag
 • Bekende feiten, omstandigheden en eerdere schade-eisen
 • Lichamelijke of materiële schade
 • Schade-eisen ingesteld door een verzekerde
 • Lonen en werknemersvoordelen
 • Aandeelhoudersuitsluiting

Deze website biedt slechts een overzicht van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen. Uitsluitend de algemene en bijzondere voorwaarden (“Polisvoorwaarden”) geven een nauwkeurige, juridisch bindende omschrijving van de dekkingen en uitsluitingen.

Het is noodzakelijk om de Polisvoorwaarden, alsook de andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie, grondig door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding, ondertekening of onderschrijving van een verzekeringsovereenkomst.

Belangrijke informatie

Hier vindt u informatie over het verkrijgen van een offerte met berekening van de premie, de algemene en bijzondere voorwaarden en/of andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie, de duurtijd van de verzekeringspolis, het toepasselijk recht en de bevoegde rechtbanken, het indienen van een klacht, het bereiken van de ombudsman, en dergelijke meer.