Skip Navigation
 
 

Een cyberincident kan op verschillende manieren plaatsvinden. Bijvoorbeeld als door een beveiligingslek data wordt gestolen, of als uw complete netwerk wordt platgelegd. Met CyberEdge helpen wij de gevolgen van het incident te beperken en op te lossen. Zo kunt u zo snel mogelijk uw bedrijfsvoering hervatten. CyberEdge combineert een samenwerking met onafhankelijke experts met een uitgebreide dekking. Wij helpen u beschermen tegen de gevolgen van een datalek, hacking, virussen, sabotage door werknemers, afpersing, diefstal en verlies van informatie. 
 

CyberEdge is beschikbaar voor alle soorten ondernemingen, wat hun omzet of activiteiten ook zijn.

Elk bedrijf dat afhankelijk is van zijn computersysteem is blootgesteld aan het risico op uitvallen van zijn systeem en dus van zijn activiteiten. Elke onderneming die data bijhoudt, behandelt of doorstuurt, kan het slachtoffer worden van diefstal of manipulatie van deze gegevens

 
 

Tackle the risk

Begrijp uw risico

Onze Smart Application Form vertelt u precies waar uw cyberrisico het hoogst is en wat de impact is bij een cyberincident. Bovendien ontvangt u direct een prijsindicatie dat is afgestemd op uw cybersituatie.

First Response

Bij een cyberincident zijn de eerste 48 uur cruciaal om (reputatie) schade te beperken. U kunt de 24/7 hotline op elk moment bellen om het cyberincident op te lossen. Zelfs al bij een vermoeden.

Quotepad

Speciaal voor het KMO-segment, verenigingen en stichtingen hebben wij het Quotepad ontwikkeld. Hiermee versnellen en vereenvoudigen wij het acceptatie proces. Uw adviseur ziet in één oogopslag de dekkingen en premies die voor uw bedrijf gelden.

Goed verzekerd

Wij verzekeren niet alleen het verlies van persoonsgegevens, maar ook de bedrijfsgegevens van derden, inclusief het intellectueel eigendom. Wereldwijde dekking, inclusief USA/Canada. Want een incident beperkt zich tegenwoordig niet meer tot de vestigingsplaats.

Bescherming van reputatie

Onze Cyberdiensten omvatten de kosten ter voorkoming of beperking van reputatieschade van het bedrijf en van individuen, bijstand m.b.t inbreuken op de bescherming van gegevens, notificatie- en monitoringkosten. 

Oog op specifieke risico’s

CyberEdge werd speciaal ontworpen om in te spelen op een reeks cyberrisico’s die niet verzekerd zijn in de klassieke schade- en aansprakelijkheids-verzekeringen. 

Claims Handling

Toegang tot lokale schadespecialisten en lokale en internationale advocatenkantoren die de expertise bezitten om cyberclaims zowel op regionaal  als op internationaal vlak kunnen behandelen.

GDPR Proof

Onze cyberverzekering sluit naadloos aan op de GDPR-wetgeving en dekt ook andere gevolgen dan alleen datalekken. Denk bijvoorbeeld aan het verkeerd verwerken van persoonsgegevens.

 
 

Wat is er verzekerd?

Incident Management
Als u getroffen wordt door een cyberincident betalen wij alle noodzakelijke kosten voor de juridische, IT én PR-diensten die nodig zijn om uw (reputatie)schade te beperken.

Netwerkonderbreking
CyberEdge dekt uw verlies in nettowinst en de vaste kosten (zoals personeel en huur) en bijkomende kosten die nodig zijn om zo snel mogelijk weer ´up en running´ te zijn.

GDPR Boetes
CyberEdge kan dekking bieden als u een rechtmatig te verzekeren bestuurlijke boete wordt opgelegd voor bijvoorbeeld het niet goed beschermen van uw data

Aansprakelijkheid
Schade kan ook ontstaan bij derden, door een cyberincident bij uw bedrijf. Wij dekken schades aan derden én voor de verdedigingskosten die uit een aanspraak voortvloeien.

Digitale Media
Kosten van juridische verdediging door het ongeoorloofd delen van intellectueel eigendom in uitingen op websites, in nieuwsbrieven, e-mails en sociale media.

Cyber / Privacy Afpersing
Deze rubriek biedt dekking als u slachtoffer wordt van (bedreiging tot) afpersing van uw computersysteem of de dreiging van het openbaar maken van gegevens.

Telefoonhacking
Als u telefoonkosten heeft door ongeoorloofd toegang tot uw telefoonsysteem zal CyberEdge de kosten vergoeden.

Cyber Diefstal
Als iemand ongeoorloofd toegang krijgt tot uw computersysteem, en u verliest daardoor geld of goederen.

 
 

Voornaamste uitsluitingen

Diefstal door fraude

Lichamelijk letsel en materiële schade

Stoffelijke oorzaak falen IT-systeem

Reputatieschade

Schade als gevolg van een telecom storing of uitval van de stroomvoorziening

 
 

Meer informatie

Brochure

Voor meer informatie over CyberEdge,
download hier de brochure in 3 talen.
Nederlands, Frans, Engels

Cyber Claims Rapport

Ga naar het artikel: GDPR and business email compromise drive greater frequencies of download hier het volledige rapport van 2019.

Download hier het rapport van 2018: Ransomware Disrupts Business

 
 

Belangrijke informatie

Deze website biedt slechts een overzicht van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen. Uitsluitend de algemene en bijzondere voorwaarden (“Polisvoorwaarden”) geven een nauwkeurige, juridisch bindende omschrijving van de dekkingen en uitsluitingen.

Het is noodzakelijk om de Polisvoorwaarden, alsook de andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie, grondig door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding, ondertekening of onderschrijving van een verzekeringsovereenkomst.

Hier vindt u informatie over het verkrijgen van een offerte met berekening van de premie, de algemene en bijzondere voorwaarden en/of andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie, de duurtijd van de verzekeringspolis, het toepasselijk recht en de bevoegde rechtbanken, het indienen van een klacht, het bereiken van de ombudsman, en dergelijke meer.