Skip Navigation
 

Financial Lines

Beroepsaansprakelijkheid

Dekt aansprakelijkheid die voortvloeit uit schade aan derden veroorzaakt door beroepsfouten.

Cyber

Cyber dekt risico's die het beheren van data met zich meebrengen.

Fraudeverzekering

Bescherming tegen de gevolgen van fraude voor verenigingen, private en beursgenoteerde ondernemingen, alsook van financiële instellingen.

Investment Management

De polis biedt een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor investeringsadviezen, bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor de bestuurders van het beleggingsfonds en de beheerder; alsook dekking van fraude door werknemers en derden.

Management Company Protection

Een volledig verzekeringspakket dat managementvennootschappen en hun bestuurders beschermt.

Pension Trust Liability

De Pension Trust Liability verzekering is ontworpen om verdedigingskosten, schadevergoedingen op basis van een rechterlijke beslissing, schadeloosstellingen en onderzoekskosten van bestuurders te dekken die in het kader van het beheer van het pensioenfonds beschuldigd worden van fouten of gebrek in toezicht dienaangaande.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bescherming tegen schadeclaims gericht tegen bestuurders voor effectief of beweerde schending van verplichtingen, nalatigheid, fouten en verzuim.

Employment Practices Liability

Wereldwijde op maat gemaakte dekking van employment practices voor de entiteit, individuen en bestuurders.

Fund Protector

De Fund Protector dekt aansprakelijkheid van beleggingsfondsen en hun bestuurders. De polis biedt een brede risicodekking, onder andere voor beschuldigingen van wanbeheer, fouten en nalatigheid bij investeringen en de schending van fiduciaire en wettelijke verplichtingen.

Kidnap and Ransom

Kidnap and Ransom beschermt een bedrijf en zijn werknemers tegen ontvoering, afpersing, onrechtmatige opsluiting en kaping.

Mergers and Acquisitions

De verzekering Mergers and Acquisitions is een zeer gespecialiseerde dekking die zich richt op het versoepelen en faciliteren van het fusie- of overnameproces.

Venture Capitalist / Private Equity Protector

Onze Private Equity & Venture Capital Protector-polis biedt bescherming voor aansprakelijkheid van de bestuurders evenals de vennootschap. Dit geldt ook voor de General Partners, elke fonds en de bestuurders die op vraag van de vennootschap zetelen in de portefeuille - maatschappijen. Het verzorgt een brede dekking voor verschillende risico's.