Skip Navigation
 

Goede redenen om voor de Group Travel and Events verzekering van AIG te kiezen

Welke evenementen?

Bedrijven organiseren meermaals per jaar een evenement: teambuilding, recepties, voorstellingen, seminaries, zakenlunches of opendeurdagen. Verenigingen animeren wijk- en dorpsfeesten, fietswedstrijden, carnavalsoptochten, kermissen, beurzen, concerten, enz. En ook particulieren houden van feesten,  denk maar aan een huwelijk, communie,
verjaardag, promotie, geboorte, verhuis en noem maar op.

Doel

AIG Travel & Events verzekert de gevolgen van een ongeval tijdens een evenement volgens de onderschreven formule.

Voor wie?

De verzekerden kunnen zowel de organisatoren, de vrijwillige helpers alsook de deelnemers en/of toeschouwers zijn.

Wat is er verzekerd?

Basisdekking Ongevallen

 • Overlijden
 • Blijvende invaliditeit
 • Tijdelijke ongeschiktheid
 • Medische kosten
 • Premie Travel (event in het buitenland beperkt tot de aangrenzende buurlanden)
 • Premie Events (event in het binnenland)

Opties

 • burgerlijke aansprakelijkheid organisator (enkel in België en Luxemburg)
 • Bijstand en bagage (enkel voor reizen naar het buitenland beperkt tot de aangrenzende buurlanden)
 • Tijdelijke ongeschiktheid (hoger bedrag dan basisdekking)

Voornaamste uitsluitingen

 • Intoxicatie
 • De aansprakelijkheid van deelnemers onderling
 • Stakingen die voor het vertrek waren aangekondigd
 • Onbeheerd achterlaten, vergeten en zoekraken van bagage

Duur

AIG Travel & Events dekt evenementen van enkele uren tot meerdere dagen.

Op aanvraag kan ook een jaarpolis worden onderschreven waarin alle evenementen georganiseerd door de verzekeringsnemer automatisch worden gedekt. AIG kan eveneens op jaarbasis dekking bieden voor de leden van bijvoorbeeld dans-, foto-, of muziekclubs, artistieke ateliers, yoga, fancy-fairs, sportclubs en dergelijke.
 

Deze website biedt slechts een overzicht van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen. Uitsluitend de algemene en bijzondere voorwaarden (“Polisvoorwaarden”) geven een nauwkeurige, juridisch bindende omschrijving van de dekkingen en uitsluitingen.

Het is noodzakelijk om de Polisvoorwaarden, alsook de andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie, grondig door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding, ondertekening of onderschrijving van een verzekeringsovereenkomst.

Brochures

Belangrijke informatie

Hier vindt u informatie over het verkrijgen van een offerte met berekening van de premie, de algemene en bijzondere voorwaarden en/of andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie, de duurtijd van de verzekeringspolis, het toepasselijk recht en de bevoegde rechtbanken, het indienen van een klacht, het bereiken van de ombudsman, en dergelijke meer.