Skip Navigation
 

Als gevolg van de mondialisering zenden bedrijven steeds vaker hun medewerkers naar het buitenland. Met het oog op deze ontwikkeling hebben bedrijven een hoogwaardige oplossing nodig voor de verzekering van hun kostbaarste goed, hun medewerkers. Tijd in het buitenland doorbrengen kan de nodige risico’s met zich mee brengen. De Expatriate Care-polis is een flexibele en voordelige polis met een uitgebreide dekking en tal van diensten. Geef als werkgever je werknemers een veilig gevoel door hun eigen welzijn en dat van hun gezin optimaal te beschermen.

Goede redenen om voor de Expatriate Care verzekering van AIG te kiezen

Voordelen werkgevers

-          Helpt bedrijven bewijzen dat ze zich engageren ten opzichte van hun werknemers en draagt bij tot een sterk pakket van voordelen waarmee getalenteerde werknemers kunnen worden aangetrokken en in dienst kunnen worden gehouden.

-           Biedt de mogelijkheid om expat werknemers en hun gezin op ieder moment aan te sluiten op de polis.

-          Optimale dienstverlening aan werknemers, zodat werkgevers zorgeloos kunnen vertrouwen op een goede verzekering van hun personeel.

-          Biedt de HR-afdeling van de werkgever en de makelaar online toegang tot informatie over de polis en de mogelijkheid om de gegevens van de werknemers bij te werken.

 

Voordelen expat medewerkers

-          De verzekering biedt uitgezonden medewerkers en hun gezin een uitgebreide dekking, inclusief medische kosten, politieke evacuatie, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand

-          Binnen de polis zijn er flexibele oplossingen waarbij er keuze is tussen meerdere niveaus van basisverzekering, verschillende vrijstellingen in het Expat Care 100 plan en extra waarborgen tegen een redelijke prijs.

-          Expat medewerkers hebben 24 uur per dag en 365 dagen per jaar toegang tot telefonische bijstand via ons Contact Center en website. Hier kunnen de verzekerden terecht voor informatie over de dekkingen, het schadebeheer, medische netwerkinformatie en de algemene klantendienst.

Voor wie is het?

Expatriate Care is geschikt voor een hele reeks bedrijven en organisaties met een hoofdkantoor in de Europese Economische Ruimte die overal ter wereld expat medewerkers in dienst hebben. De leeftijdslimiet voor de inschrijving bedraagt 65 jaar, en de verzekerde kan van de voordelen blijven genieten tot een leeftijd van 75 jaar. De dekking kan ook gelden voor personen ten laste of kinderen ten laste jonger dan 18 of jonger dan 23 als ze nog voltijds studeren en als ze bij de verzekerde in het gastland wonen.

Zones waar de dekking geldig is

- Wereldwijd

- Wereldwijd, behalve de Verenigde Staten van Amerika (VSA)

Wat is er verzekerd?

Basispakket

 • Medische kosten
 • Medische bijstand
 • Politieke evacuatie
 • Burgerlijke aansprakelijkheid
 • Juridische bijstand
 • Bijstand

Optioneel

 • Tand- en oogzorg
 • Persoonlijke ongevallen
 • Persoonlijke bezittingen
 • Reisverzekering

Wat wordt er niet gedekt?

Een aantal locaties en activiteiten worden niet gedekt. Elke belangrijke dekking heeft haar eigen uitsluitingen. Zo is het mogelijk dat er geen claims worden uitbetaald in gebieden die onderworpen zijn aan VN-resoluties of sancties door de EU, de VS of het VK. Hetzelfde geldt voor letsels die worden opgelopen bij deelname aan professionele sportactiviteiten, tijdens vluchten behalve als passagier, of letsels die het gevolg zijn van misbruik van drugs of alcohol.  

Voornaamste uitsluitingen

 • Intoxicatie
 • Voeding- en dieetsupplementen
 • Esthetische chirurgie
 • Poliklinische behandeling van slaapstoornissen
 • Behandeling gewichtsproblemen
 • Producten/medicijnen die kunnen verkregen worden zonder voorschrift van een dokter
 • Fertiliteitsbehandeling

Deze website biedt slechts een overzicht van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen. Uitsluitend de algemene en bijzondere voorwaarden (“Polisvoorwaarden”) geven een nauwkeurige, juridisch bindende omschrijving van de dekkingen en uitsluitingen. Raadpleeg hiervoor je Makelaar.

Downloads

Product Fiche

Schadebeheer

Second Opinion  

Belangrijke informatie

Voor een offerte met een berekening van de premie, de algemene en bijzondere voorwaarden en/of andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie, kan de Verzekeringnemer contact opnemen met zijn/haar Makelaar.

Hier vindt u informatie over de duurtijd van de verzekeringspolis, het toepasselijk recht en de bevoegde rechtbanken, het indienen van een klacht, het bereiken van de ombudsman, en dergelijke meer.

Het is noodzakelijk om de Polisvoorwaarden, alsook de andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie, grondig door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding, ondertekening of onderschrijving van een verzekeringsovereenkomst.