Skip Level Navigation

Jouw Milieuverzekering Toolkit

 
NL    /    FR    /    ENG

Bedrijven worden steeds meer geconfronteerd met milieuaansprakelijkheden. Door een toenemend publiek bewustzijn en strengere milieuwetgeving worden bedrijven vaker aansprakelijk gehouden voor milieuschade.

Om te voorzien in de behoeften van onze klanten is EnviroPro ontwikkeld. EnviroPro is een ruime polis die voldoet aan de veranderende wet- en regelgeving en op maat wordt gemaakt voor onze klanten.

 
 

Best Fit & Minimum Premie

Best Fit

Fabrikanten (behalve raffinaderijen): metaalindustrie, chemische bedrijven, voedingsmiddelen en dranken, ...
o Retail en magazijn
o Transport en logistiek
o Power en Utility
o Afvalbeheer- en verwijderingsfaciliteiten
o Bouwprojecten en dekmantel voor aannemers
o Eigenaars en ontwikkelaars

Minimum premie

Maximim capaciteit van: €50M,-
Grootte van account: we onderschrijven van grote internationale bedrijven tot lokale SME's.

De minimum premie bedraagt €5.000,-

 
 

Algemene Voorwaarden

 

Voorwaarden

Enviropro

Download hier de algemene voorwaarden voor Enviropro        

download

Voorwaarden

Impairment Liability

Download hier de algemene voorwaarden voor Impairment Liability

download
 

Productinformatie

Download hier de vragenlijst voor Enviropro in het Engels, Nederlands of Frans.

 

Milieu aansprakelijkheid

Enviropro

Bescherming voor uiteenlopende behoeften van onze klanten op het vlak van milieurisico’s

Download

Milieu aansprakelijkheid

Van vervoerde goederen

Gespecialiseerde ondersteuning bij onvoorziene transport incidenten

Download

Milieu aansprakelijkheid

Voor aannemers

Dekking voor de financiële gevolgen van een milieu incident veroorzaakt door een (onder)aannemer

Download

Milieu aansprakelijkheid

Voor rusthuizen en zorgcentra

Gespecialiseerde ondersteuning voor rusthuizen en zorgcentra

Download
 
 
 

Onze services

Pier Europe

Ons PIER-netwerk (Pollution Incident and Environmental Response) ondersteunt onze klanten bij het hervatten van de normale bedrijfsvoering en minimaliseert de kosten van sanering en mogelijke aansprakelijkheden. PIER Europe ondersteunt professionele diensten en helpt bij het coördineren van een alomvattende reactie - van grote en catastrofale tot kleine vervuiling en milieu-incidenten.

Client Risk Solution

Ons underwriting team wordt ondersteund door een toegewijde en ervaren groep ingenieurs uit de UK en Europa, die over het vermogen en netwerk beschikken om wereldwijd projecten uit te voeren. Deze expertise betekent dat we loss control services van de hoogste orde kunnen aanbieden om de verzekerings-programma's van onze polishouders te verbeteren, inclusief prospectieve risico-inventarisaties, assistentie bij het aanvragen, loss control informatie, inzicht in regelgeving en diensten ter verbetering van het risico met toegevoegde waarde.

Meer weten?

Bezoek de Client Risk Solutions pagina

Claims Service

Alle milieuclaims worden afgehandeld door een specifieke lokale eenheid voor de claim. Milieuclaims kunnen complexe technische uitdagingen bieden en ons claims team wordt ondersteund door getrainde professionals met gespecialiseerde ervaring in milieuclaims en met achtergronden in verzekeringen, rechten, financiën en milieutechniek. Ons lokale claims team wordt ondersteund door een interne consultant over het technische aspect van de claim en werkt samen met de verzekerde en zijn expert om de beste hersteloplossing te vinden en toe te passen.

 
 
 
 

Schadevoorbeelden

Na een brand in een metaalverwerkend bedrijf, blijkt uit onderzoek van de verontreinigingsgraad, dat de waterafvoer van de brand en blusmiddelen de waterzuiveringsinstallatie in het bedrijf van de verzekerde beïnvloedt en dat het omringende leefmilieu wordt verontreinigd.

De milieuaansprakelijkheidsverzekering (Enviropo) van AIG geeft dekking voor sanering, lichamelijke schade en materiële schade veroorzaakt door verontreiniging tijdens en na een brand zoals giftige rook en verontreiniging door verontreinigd bluswater.

Tijdens een verplicht bodemonderzoek wordt verontreiniging van minerale olie ontdekt als gevolg van een graduele lek aan een ondergrondse brandstoftank. Terwijl plotse en accidentele lekken onmiddellijk duidelijk zijn, kan gedurende een langere periode een grotere potentiële blootstelling ontstaan.

De milieuaansprakelijkheidspolis (Enviropro) van AIG dekt graduele verontreiniging, alsook plotse en accidentele verontreiniging.

 
 

Leer het team kennen

 
Milieuverzekering

Liabilities

Underwriters & Claims Handlers

Ons ervaren team van underwriters en schadebehandelaars staan altijd klaar om je te helpen

lees meer

Connecting Strengths

AIG Contact Guide

Al onze contactgegevens. Altijd bij de hand.

Download hier

Jouw Milieuverzekering Toolkit