Skip Level Navigation
 

Contact us

Wenst u meer informatie of wilt u toegang aanvragen tot AIG Online? Aarzel dan niet om contact op te nemen met ons via BeluxAIGonline@aig.com of op het nummer 02/739 96 40.

Voor een schadeaangifte kan u contact opnemen met claims.be@aig.com of per telefoon op het nummer 02/739 96 20 (Menu 2). Voor vragen betreffende de inhoud van uw bordereau / kwijting of een betaling, kan u contact met ons opnemen via belux.AR@aig.com of op het nummer 02/739 96 20 (Menu 3.1).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vous souhaitez plus d’informations ou vous aimeriez avoir accès à AIG Online? N'hésitez pas à nous contacter par email BeluxAIGonline@aig.com ou par téléphone au 02/739 96 40.

Pour rapporter un sinistre, vous pouvez nous contacter par email claims.be@aig.com ou par téléphone au 02/739 96 20 (Menu 2). Pour une question concernant le contenu d’un bordereau / quittance ou un paiement, vous pouvez nous contacter par email belux.AR@aig.com ou par téléphone au 02/739 96 20 (Menu 3.1).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do you want further information or access to AIG Online? Please contact us via BeluxAIGonline@aig.com
or call 02/739 96 40.

To report a claim, you can contact us by email claims.be@aig.com or by phone 02/739 96 20 (Menu 2). For questions concerning the content of a bordereau / invoice or a payment, please contact belux.AR@aig.com or call 02/739 96 20 (Menu 3.1).

Directors & Officers Liability / Bestuurdersaansprakelijkheid / RC des Dirigeants

Nederlands

Français

Professional Liability / Beroepsaansprakelijkheid / RC Professionnelle

Nederlands

Français

Accident & Health

Nederlands

Klik op deze link voor demo video's die u stap per stap uitleggen hoe u:

 • een klant toevoegt,
 • een offerte opmaakt,
 • een offerte kopieert en aanpast,
 • een offerte omzet in een polis,
 • een polis aanpast,
 • een polis annuleert,
 • een verzekeringscertificaat opmaakt,
 • een verzekeringskaart aanvraagt.

Français

Cliquez sur ce lien pour des vidéos qui vous expliquent étape par étape comment vous pouvez:

 • ajouter un client,
 • créer une offre,
 • copier et modifier une offre,
 • convertir une offre en une police,
 • modifier une police,
 • annuler une police,
 • créer un certificat d'assurance,
 • demander une carte d'assurance.

Brochures